Αολ


Για τους χρήστες που δεν εχουν προφίλ στο Facebook μπορούν να μας παρακολουθούν από αυτήν την σελίδα.  

Σελίδα Facebook


Άρθρο του Κου Νίκου Βατόπουλου στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ αφιερωμένο στον Εμμανουήλ Λαμπάκη ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 08.12.2017-  Εμμανουήλ Λαμπάκης, μια μορφή του χθες στο σήμερα –  ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ     Η ευγενής περίπτωση του ζωγράφου Εμμανουήλ Λαμπάκη (1858-1909), μισοσβησμένη στη λήθη, καλείται στο παρόν. Ανασύρεται από ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον και από τις μελέτες […]

Δημοσιεύσεις Δια του Τύπου
terms of use
Terms of use The use of this Portal is subject to the terms set out below. Use of the Portal is taken as proof that the visitor / user has studied, understood and accepted the terms of its use. Should the visitor/user not agree with the terms of use of […]

Terms of useΌροι Χρήσης
ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης (εφεξής ΔΠ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ΔΠ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ΔΠ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους […]

Όροι Χρήσης


www.chae.gr Christian Archaeological Society (ΧΑΕ)  www.byzantinemuseum.gr Byzantine and Christian Museum  www.elia.org.gr A non-profit cultural body set up to preserve, organize, study and publish archive material from the 19th and 20th centuries 

Links    The Lampakis Family Archives strive daily to form new and fruitful partnerships for the implementation of national and EU programmes, and to locate suitable sources of funding. The Lampakis Family Archives include material relating to the three Lampakis brothers: • Ioannis D. Lampakis (1851 – 1916): Photographer – […]

Communication


Collaboration
  Collaborations The Lampakis Family Archives collaborate with important research and cultural institutions including the Byzantine and Christian Museum, the University of Athens, the Benaki Photographic Archive, the Dimitris Pontikoulis Museum of Sport and the Christian Archaeological Society. The Archive actively seeks to develop new partnerships with bodies and organizations […]

CollaborationsActivities
  Activities Collaborations with research and cultural bodies The Lampakis Family Archives collaborate with significant research and cultural institutions including the Byzantine and Christian Museum, the University of Athens, and the Christian Archaeological Society. The LFA is always interested in developing new partnerships with bodies and organizations with a view […]

Activities


Publications
  Publications This page includes references to published works which contribute to the preservation and dissemination of the work of Ioannis, Georgios and Emmanouil Lampakis. The list includes works on Neohellenic history and culture, as well as noteworthy monographs presenting the whole spectrum of activities covered by the Lampakis Family […]

Publications