Αολ


Ιστοσελίδες αναφορά στο έργο Γ.Λ.
Θράκη – Κωνσταντινούπολη, Το οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902) Κατάλογος Έκθεσης     Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Ημερολόγιο 2000 Γεωργίου Λαμπάκη περιηγήσεις

Εκδόσεις Αρχείου για Γεώργιο Λαμπάκη


Συνεργασίες
Για το έργο του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη έγραψαν οι εξής: Εξώφυλλο έκδοσης Τίτλος –  Συγγραφέας Download PDF Χρυσόστομος Αθηνών Λαμπάκης Δελτίο ΧΑΕ 1924 Πρόλογος  Μητροπολίτης Αθηνών Χρυσόστομος Έκθεση για τα 100 χρόνια της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας Πρόλογος – Χατζηδάκης Μανόλης, Βυζαντινολόγος, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος ΧΑΕ, 1986 Βυζαντινό και Χριστιανικό μουσείο  Μεταμορφώσεις […]

Εκδόσεις τρίτων για Γεώργιο Λαμπάκη


Για τους χρήστες που δεν εχουν προφίλ στο Facebook μπορούν να μας παρακολουθούν από αυτήν την σελίδα.   

Σελίδα Facebook