Εμμανουήλ Λαμπάκης


Εκδοθέντα βιβλία Εμμ.Λ.
   Ιχνογραφία του δημοτικού σχολείου Τεύχος Α Αθήνα   Ιχνογραφία του δημοτικού σχολείου Τεύχος Β’ Αθήνα   Ιχνογραφία του δημοτικού σχολείου Τεύχος Γ’ Αθήνα   Τα βιβλία αυτά εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης 22 Ιουλίου 1897 ως διδακτική ύλη επί πενταετίας.  

Εκδοθέντα βιβλία Εμμ.Λ.

Βιογραφικό Εμμανουήλ Λαμπάκη σε βιβλίο, πιθανόν, Σχολής Καλών Τεχνών, όπου αναφέρεται ως Καθηγητής τα έτη 1903-1909. Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921, Τόμος Δ Καλαί Τέχναι, εκδ. Νεα Ελληνική Ηως, Αθήνα 1927 Αφιέρωμα στους Τηνίους καλλιτέχνες αναφέρει τον Εμμανουήλ Λαμπάκη καθώς και τον Ιωάννη Πλατύ, Ξυλογλύπτη και θείο του Εμμανουήλ.  Ιστορία […]

Εκδόσεις τρίτων για Εμμανουήλ Λαμπάκη