Θεολογία


Συνεργασίες
Για το έργο του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη έγραψαν οι εξής: Εξώφυλλο έκδοσης Τίτλος –  Συγγραφέας Download PDF Χρυσόστομος Αθηνών Λαμπάκης Δελτίο ΧΑΕ 1924 Πρόλογος  Μητροπολίτης Αθηνών Χρυσόστομος Έκθεση για τα 100 χρόνια της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας Πρόλογος – Χατζηδάκης Μανόλης, Βυζαντινολόγος, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος ΧΑΕ, 1986 Βυζαντινό και Χριστιανικό μουσείο  Μεταμορφώσεις […]

Εκδόσεις τρίτων για Γεώργιο ΛαμπάκηΕπιγραφές
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δείτε το ψηφιακό αποθετήριο επιγραφών 1. Το Αρχείο Επιγραφών Γεωργίου Λαμπάκη Το Αρχείο Επιγραφών Γεωργίου Λαμπάκη είναι ένα σύνολο από δεκαπέντε τεύχη, στα οποία ο Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914) αντέγραφε πρόχειρα επιγραφές από ναούς και άλλους τόπους που επισκεπτόταν με σκοπό, αργότερα, να τις δημοσιεύσει. Οι περιηγήσεις του Λαμπάκη, καρπό […]

Επιγραφές Γ.Λ.    Πρόκειται για τις πρωτότυπες εκείνες εργασίες του Γ.Λ. που βρίσκονται σε τελειοποιημένη μορφή και οι οποίες είχαν καταστρωθεί από τον ίδιο σε τετράδια σχήματος Α4. Κάποιες αποτελούν εγχειρίδια παραδόσεών του. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται μεταξύ των άλλων οι εργασίες του: Χριστιανική εικονογραφία Θολοδομία Λειτουργική Βυζαντινή Νομισματική Πατριαρχικά Σιγγίλια […]

Μελέτες Γ.Λ.


Δημοσιεύματα τρίτων για Γ.Λ.
  Δημοσιεύματα 1900 μετά το 1900 1900 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΒΔΟΜΑΣ 1/6/86 ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΝΑΟΥ ΑΥΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΣ 13/7/86 ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΚΑΜΕΛΑΥΚΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 14/7/86 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΒΔΟΜΑΣ 10/8/86 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 5/9/87 CHRONIQUE THE LEVANT HERALD AND EASTERN EXPRESS 13/8/89 ΔΙΑΘΗΚΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ […]

Δημοσιεύματα τρίτων για Γ.Λ.


  Το εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό σύνολο, περιλαμβάνει κυρίως μικρούς, ομοιόμορφους στη μορφή φακέλους ανά μνημείο ή ανά ομάδα μνημείων και ήταν αρχειακά οργανωμένο από τον ίδιο τον Γεώργιο Δ. Λαμπάκη (Γ.Λ.). Τα φακελίδια φέρουν από το χέρι του, τίτλους και αρίθμηση από το 1 έως το 283. Δεν σώζονται όλοι […]

Αρχείο Μνημείων Γ.Λ.