Δημοσιεύσεις για τον Ιωάννη Λαμπάκη


  • Περιοδικό Φωτογράφος
    Γιάννης Λαμπάκης
    «Ο Φωτογράφος των Πρώτων Ολυμπιακών αγώνων»
    γράφει :  Άλκης Ξ. Ξανθάκης
Αρθρο Ξανθάκη στο περιοδικό Φωτογράφος