Εκδόσεις


Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αναφορές σε δημοσιευμένα έργα, τα οποία συμβάλλουν στη διάσωση και διάδοση του έργου των Ι.Δ.Λαμπάκη, Γ.Δ.Λαμπάκη και Ε.Δ.Λαμπάκη. Πρόκειται για βιβλία για την ιστορία και τον πολιτισμό της Νεότερης Ελλάδας αλλά και αξιόλογα λευκώματα.

Αδελφοί Λαμπάκη

Αδελφοί Λαμπάκη, Ιωάννης – Γεώργιος – Εμμανουήλ Αδελφοί Λαμπάκη, Ιωάννης – Γεώργιος – Εμμανουήλ

Σύνδεσμος των απανταχού εκ Μουντάδου Τήνου καταγομένων

Στέφανος Ν.Δελατόλας, Αθήνα 2006

Εκδόσεις με φωτογραφίες του Ιωάννη  Λαμπάκη

 

Εξώφυλλο έκδοσης

Τίτλος – Συγγραφέας

Αθήνα Φωτογραφικές Μαρτυρίες 1839-1900 «Αθήνα Φωτογραφικές Μαρτυρίες 1839-1900»,
Εκδ. Μουσείο Μπενάκη, 2003
Το ένδυμα στην Αθήνα στο γύρισμα του 19ου αιώνα «Το ένδυμα στην Αθήνα στο γύρισμα του 19ου αιώνα»
Εκδ. Ε.Λ.Ι.Α, 1999
Το ένδυμα στην Αθήνα στο γύρισμα του 19ου αιώνα «Olympics in Athens» του Michael Llewllyn Smith.
Εκδ.  ΕΣΤΙΑ, 2004
Η Ελλάδα μέσα από την φωτογραφία «Η Ελλάδα μέσα από την φωτογραφία»
Εκδ. ΜΕΛΙΣΣΑ, 2007
Εφήμερη και αιώνια Αθήνα «Εφήμερη και αιώνια Αθήνα» του Δημήτρη Φιλιππίδη
Εκδ. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2009
“Aπο το  «Τις Πταίει;» στο «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν» Χαρίλαος Τροκούπης.
Μια βιογραφική περιήγηση” της Λύντια Τρίχα,
Εκδ. ΚΑΠΟΝ, 2009

 

Εκδόσεις για το έργο του Γεωργίου Λαμπάκη

Για το έργο του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη έγραψαν οι εξής:

 

Εξώφυλλο έκδοσης

Τίτλος –  Συγγραφέας

Download PDF

Ο Γεώργιος Λαμπάκης στην Φθιώτιδα ( 1896-1910)
Όψεις της ερευνητικής του δραστηριότητα στην Ελληνικά Περιφέρεια
Δελτίο ΧΑΕ 2016

Γεώργιος Πάλλης
Χρυσόστομος Αθηνών
Λαμπάκης Δελτίο ΧΑΕ
Πρόλογος  Μητροπολίτης Αθηνών Χρυσόστομος
Μνημων - Γκράτσιου Όλγα Μνήμων
Από την Ιστορία του Βυζαντινού Μουσείου
Γκράτζιου Όλγα
Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Έκθεση για τα 100 χρόνια της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας Πρόλογος – Χατζηδάκης Μανόλης, Βυζαντινολόγος, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος ΧΑΕ
Βυζαντινό Μουσείο -Κωνστάντιος Βυζαντινό Μουσείο
Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον
Κωνστάντιος Δημήτρης, Βυζαντινολόγος,
Διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνων
Βυζαντινό Χριστιανικο Μουσειο - Κωνστάντιος Βυζαντινό και Χριστιανικό μουσείο  Μεταμορφώσεις
Κωνστάντιος Δημήτρης, Βυζαντινολόγος,
Διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνων
Η Ιστορία της ΧΑΕ Η Ιστορία της Χριστιανική Αρχαιολογικής εταιρείας
– Κωνστάντιος Δημήτρης, Βυζαντινολόγος,
Διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών
Κατακόμβες της Μήλου - Παλιούρα Μίρκα Κατακόμβες της Μήλου,
Παλαιοχριστιανικό μνημείο μοναδικής θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας –
Παλιούρα Μίρκα, Ιστορικός Τέχνης
Θράκη – Κωνσταντινούπολη,
Το οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902)
Κατάλογος Έκθεσης  
  Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο,
Ημερολόγιο 2000 Γεωργίου Λαμπάκη περιηγήσεις