Καρτ-Ποστάλ


Καρτ – Ποστάλ

Συλλογή καρτ ποστάλ από ταξίδια που τα αδέλφια Λαμπάκη πραγματοποιούσαν ή από επιστολές που λάμβαναν
Cart-postal