Δημοσιεύσεις


 

 

 

Ο Γεώργιος Δ. Λαμπάκης (Γ.Λ.), με θητεία στη Ριζάρειο Σχολή και θεολογικές πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, παρέμεινε για πάντα θεολόγος, ένας θεολόγος με πάθος για τις Χριστιανικές Αρχαιότητες και τη σημασία τους για την ιστορία και τη ζωή της Εκκλησίας και του Έθνους. Προσωπικότητα πολυσχιδής, είχε μέσα του μέχρι τέλους τη σπίθα του ιεραπόστολου.

Θιασώτης της Monumentale Theologie την οποία διδάχτηκε στις μεταπτυχιακές του σπουδές, ο Γ.Λ. αντιμετώπιζε τα μνημεία του χριστιανικού παρελθόντος με την πεποίθηση ότι « αυτά τα μνημεία, αυταί αι συμβολικαι παραστάσεις έργω παριστάσιν, ό,τι λόγω οι λοιποί κλάδοι της Θεολογίας εκδιδάσκουσιν ». Η Χριστιανική Αρχαιολογία την οποία υπηρέτησε, « εξετάζει τας αρχικάς πηγάς, τα αρχικά αίτια, τον τόπον και τον χρόνον και εν γένει την εξέλιξιν των διαφόρων τύπων του πολιτεύματος, της λατρείας, του βίου και της τέχνης των χριστιανών, από των πρώτων αιώνων μέχρις ωρισμένου χρονικού ορίου. Το όριον δε τούτο ημείς … παρατείνομεν μέχρι την σήμερον ».

Ο Γ.Λ. μέσα στην προβληματική του 19 ου αιώνα και τους διαξιφισμούς για την ενότητα της ταυτότητας του ελληνισμού, ανασύρει τα τεκμήρια και μνημεία του χριστιανικού παρελθόντος « προς δόξαν της τε Εκκλησίας και της Πατρίδος ». Στο καταστατικό της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1884) το οποίο συνέταξε, ορίζεται ότι « σκοπός της Εταιρείας εστίν ή περισυναγωγή και διάσω σις των εν Ελλάδι ή άλλαχού ευρισκομένων της Χριστιανικής αρχαιότητος μνημείων και ιερών κειμηλίων ων ή σπουδή και μελέτη συμβάλλουσι προς διαφώτισιν της καθό­λου ενιαίας πατρώας ημών ιστορίας και τέχνης ». Έτσι ο Γ.Λ. αντιμετωπίζει τα μνημεία όχι ως μουσειακά αντικείμενα, αλλά ως κειμήλια.

Ο Γ.Λ. είχε την τύχη να ταξιδεύει διαρκώς, λόγω της ιδιότητάς του ως βασιλικού γραμματέως, αλλά και να διακρίνεται για πρωτοφανή φιλοπονία.

Από τα αυτοτελή έργα του ξεχωρίζουν:

  • «Χριστιανική Αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου» (1889). Ο Γ.Λ. λειτούργησε ως ο βασικός μοχλός για την αναστήλωση και ανάδειξη της Μονής Δαφνίου που στα τέλη του 19 ου αι. κινδύνευε από ανεπανόρθωτες καταστροφές. Με τη βοήθεια των αδελφών του Ιωάννη (φωτογράφου) και Εμμανουήλ (ζωγράφου) μελέτησε και αποτύπωσε το μνημείο, και καρπό των μελετών του αποτελεί το βιβλίο αυτό.
  • «Χριστιανική Αγιογραφία των εννέα πρώτων αιώνων» (1896). Πρόκειται για τον καρπό μακροχρόνιων ερευνών του γύρω από την εικονογραφία της χριστιανικής Εκκλησίας από τα την εποχή των συμβόλων μέχρι την ανάπτυξη των ευρύτερων εικονογραφικών κύκλων.
  • «Οι Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως» (1909 ). Περιλαμβάνει ιστορία και περιγραφή των μνημείων των επτά πατριαρχείων της Μικράς Ασίας, της Εφέσου, Σμύρνης, Περγάμου, Θυατείρων, Σάρδεων, Φιλαδελφείας, Λαοδικείας κ.α., για τα οποία καταθέτει προσωπική μαρτυρία και τεκμήρια από τις περιοδείες του στη Μικρά Ασία.

Παράλληλα ο Γ.Λ. δημοσίευσε πλήθος άρθρων και μελετών (υπολογίζονται σε περισσότερα από 300), στα περιοδικά «Σιών», «Εβδομάς» κ.α., ενώ η έκδοση του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας στα 1892 (εκδίδεται έως σήμερα) τού προσέφερε βήμα επιστημονικό, στο οποίο δημοσίευσε τα τεκμήρια των συνεχών περιοδειών του.

 

 

 


Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη».