Άρθρα για τον Γεώργιο Λαμπάκη


«Ο Γεώργιος Λαμπάκης στη Φθιώτιδα (1896-1910). Όψεις της ερευνητικής του δραστηριότητας στην ελληνική περιφέρεια»,
ΔΧΑΕ περ. Δ΄, τ. ΛΖ΄ (2016) 297-310. Διαβάστε ΕΔΩ