Παρθενώνας


Το όραμα του Γεωργίου Λαμπάκη
Γεώργιος Λαμπάκης ( 1854-1914) Θεολόγος -Πρωτοπόρος Βυζαντινολόγος, προκειμένου να ενισχύσει την χρυσή άλυσο συνέχειας του Έλληνα, των Αρχαιοτάτων χρόνων με τον Έλληνα του Νέου Ελληνικού Κράτους , ιδρύει την Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ( ΧΑΕ) το 1884 με το ανωτέρω όραμα του. Σήμερα υπενθυμίζουμε την φράση που κοσμεί το γείσο πολλών […]

Το όραμα του Γεωργίου Λαμπάκη