Εκδόσεις Αρχείου για Γεώργιο Λαμπάκη


Εξώφυλλο έκδοσης

Τίτλος –  Συγγραφέας

Download PDF

Εκδόσεις Αρχείου για Γεώργιο Λαμπάκη Θράκη – Κωνσταντινούπολη,
Το οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902)
Κατάλογος Έκθεσης  Θράκη-Αθήνα, Άνοιξη-Φθινόπωρο 2007, [επιστ. επιμ.: Ευγενία Χαλκιά]. Αθήνα 2007
Εκδόσεις Αρχείου για Γεώργιο Λαμπάκη Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο,
Ημερολόγιο / Λεύκωμα 2000
Γεωργίου Λαμπάκη περιηγήσεις

Το ημερολόγιο επιμελήθηκαν οι: Αναστασία Λαζαρίδου, Ανδρομάχη Κατσελάκη και Ανδρέας Λαπούρτας

Ανακοίνωση της έκθεσης από το  Βυζαντινό Χριστιανικό μουσείο