Εκδόσεις τρίτων για Γεώργιο Λαμπάκη


Για το έργο του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη έγραψαν οι εξής:

Εξώφυλλο έκδοσης

Τίτλος –  Συγγραφέας

Download PDF

Χρυσόστομος Αθηνών
Λαμπάκης Δελτίο ΧΑΕ 1924
Πρόλογος  Μητροπολίτης Αθηνών Χρυσόστομος
Έκθεση για τα 100 χρόνια της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας Πρόλογος – Χατζηδάκης Μανόλης, Βυζαντινολόγος, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος ΧΑΕ, 1986
Βυζαντινό Χριστιανικο Μουσειο - Κωνστάντιος Βυζαντινό και Χριστιανικό μουσείο  Μεταμορφώσεις
Κωνστάντιος Δημήτρης, Βυζαντινολόγος,
Διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών, 2004
Μνημων - Γκράτσιου Όλγα Μνήμων
Από την Ιστορία του Βυζαντινού Μουσείου 2007
Γκράτζιου Όλγα
Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
“Ο φακός ενός περιηγητή στην οθωμανική Θράκη” του Δημήτρη Ρηγόπουλου

Στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” – 13-11-2007

Βυζαντινό Μουσείο -Κωνστάντιος Βυζαντινό Μουσείο
Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον
Κωνστάντιος Δημήτρης, Βυζαντινολόγος,
Διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνων, 2009
Η Ιστορία της ΧΑΕ Η Ιστορία της Χριστιανική Αρχαιολογικής εταιρείας
Κωνστάντιος Δημήτρης, Βυζαντινολόγος,
Διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών, 2009
Κατακόμβες της Μήλου - Παλιούρα Μίρκα Κατακόμβες της Μήλου,
Παλαιοχριστιανικό μνημείο μοναδικής θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας
Παλιούρα Μίρκα, Ιστορικός Τέχνης, 2010
Ο Γεώργιος Λαμπάκης στην Φθιώτιδα ( 1896-1910)
Όψεις της ερευνητικής του δραστηριότητα στην Ελληνικά Περιφέρεια
Δελτίο ΧΑΕ 2016

Γεώργιος Πάλλης
Αναζητώντας τον Ιδρυτή της Μονής Δαφνίου (αναφορές και εικόνες από τα βιβλία του Γεωργίου Λαμπάκη, “Χριστιανική αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου” , Αθήνα 1889 και “Η Μονή Δαφνίου μετά τας επισκευάς”, Αθήνα 1899 (Σελ.193-220)

Δελτίον ΧΑΕ 2019

Μαρία Παναγιωτίδη – Κεσίσογλου