Εκδόσεις τρίτων για Ιωάννη Λαμπάκη


  • Περιοδικό Φωτογράφος
    Γιάννης Λαμπάκης
    “Ο Φωτογράφος των Πρώτων Ολυμπιακών αγώνων”
    γράφει :  Άλκης Ξ. Ξανθάκης
Αρθρο Ξανθάκη στο περιοδικό Φωτογράφος