Εκδόσεις τρίτων για Οικογένεια Λαμπάκη


Στέφανος Ν. Δελατόλας.
ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΑΚΗ,
Αθήνα 2006.Έκδοση:
Συνδέσμου των απανταχού εκ Μουντάδου Τήνου καταγομένων.Φωτογραφία εξωφύλλου:
Οι αδελφοί Ιωάννης, Γεώργιος και Εμμανουήλ Λαμπάκης.

Επιμέλεια έκδοσης:
Εκδόσεις «ΔΕΔΕΜΑΔΗ»
Χαρ. Τρικούπη 42, 106 80
Αθήνα Τηλ. 210 3633.620.