Φωτογραφίες Γεωργίου Λαμπάκη


Στην ενότητα αυτή υπάρχουν φωτογραφίες με την παρουσία του Γεωργίου Λαμπάκη αλλά και φωτογραφίες που εκείνος τράβηξε σε περιηγήσεις που έκανε στην Ελλάδα.