Φωτογραφίες Ιωάννη Λαμπάκη

Δείγμα φωτογραφειών αντιπροσωπευτικό της συλλογής του Ιωάννη Λαμπάκη από την εποχή που εργαζόταν ως φωτογράφος.

 

Φωτογραφίες Ιωάννη Λαμπάκη