Το έργο του

Ολυμπιακοί Αγώνες – Αθήνα 1986
Παρακάτω δείτε τις φωτογραφίες από το πρωτότυπο άλμπουμ του Ιωάννη Δ.Λαμπάκη και στην συνέχεια μπορείτε να δείτε το ίδιο το άλμπουμ.

 

01 PHI-0207
"Η Α.Β.Υ. ο Διάδοχος προσφωνεί την Α.Μεγαλειότητα τον Βασιλέα, ο δε Βασιλεύς κηρύττει την έναρξιν των αγώνων"
« από 29 »

 

Άλμπουμ Ιωάννη Δ.Λαμπάκη των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα 1896