Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι Συνεργατών

Πληροφορίες σχετικές με το υλικό του Αρχείου Οικογένειας Λαμπάκη μπορείτε να βρείτε επίσης στις παραπομπές που βρίσκονται  σε αυτή την ενότητα.

www.chae.gr

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ)

 

Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείοwww.byzantinemuseum.gr

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Η συμβολή του Γεωργίου Λαμπάκη στο Βυζαντινό μουσείο

 

 

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείοwww.elia.org.gr

Μη κερδοσκοπικό σωματείο πολιτιστικού χαρακτήρα με σκοπό τη διάσωση, ταξινόμηση, μελέτη και έκδοση αρχειακού υλικού του 19ου και 20ού αιώνα.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο