Αρχαιολογία


The Antiquary: A Magazine Devoted to the Study of the Past ( Ένα περιοδικό αφιερωμένο στην γνώση του παρελθόντος) Πρόκειται για μηνιαίο περιοδικό που ιδρύθηκε το 1879 και κυκλοφορούσε έως […]

Περιοδικό “The Antiquery”


Βιογραφία Γεώργιου Λαμπάκη
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (1854-1914) Βυζαντινολόγος “Ο σκαπανέας της μελέτης και διαφύλαξης των χριστιανικών μνημείων στην Ελλάδα” Ο Γεώργιος Δ. Λαμπάκης (Γ.Λ.) γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1854 στην Αθήνα, υιός του […]

Βιογραφία Γεώργιου Λαμπάκη