Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη


Ομήρου Ιλιάδα, Ραψωδία Γ Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, υλοποιώντας την προτροπή του Ομήρου και με κύριο μέλημά μας, να συνεισφέρουμε στο πολιτισμικό απόθεμα της Ελλάδος για λόγους Ερευνητικούς – Ψυχαγωγικούς & Εκπαιδευτικούς, είμαστε στην αναζήτηση υλικού (κυρίως αρχειακού) των αδελφών Λαμπάκη, που δεν βρίσκεται κατατεθειμένο ούτε στο ΑΟΛ ούτε στα […]

Ανοιχτή Πρόσκληση


Ο πολιτιστικός και εκπαιδευτικός χαρακτήρας των συλλογών Ασκητική, Ν. Καζαντζάκης   Στην Αρχαία Ελλάδα οι Αθηναίοι, είχαν ως σκοπό της αγωγής την αρμονική ανάπτυξη του πνεύματος και του ήθους. Μιλώντας για εκπαίδευση, συχνά την ταυτίζουμε με τις γνώσεις και την επιστημονική κατάρτιση. Ωστόσο, οι γνώσεις είναι συντελεστές της εκπαίδευσης και […]

Ο πολιτιστικός και εκπαιδευτικός χαρακτήρας των συλλογών


Εκδοθέντα Βιβλία
  Το “Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη” αποτελείται από φωτογραφικό υλικό, ημερολόγια, βιβλία, χειρόγραφα κείμενα, εικόνες αγίων, ελαιογραφίες, σχέδια και προσωπικά αντικείμενα των αδελφών Λαμπάκη. Ήτοι: • Γεωργίου Λαμπάκη, Βυζαντινολόγου, ιδρυτού του Χριστιανικού Μουσείου, προγόνου και  βασικού πυρήνα του σημερινού Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών • Εμμανουήλ Λαμπάκη, Ζωγράφου – Αγιογράφου, και […]

Προφίλ