Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη


Ομήρου Ιλιάδα, Ραψωδία Γ Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, υλοποιώντας την προτροπή του Ομήρου και με κύριο μέλημά μας, να συνεισφέρουμε στο πολιτισμικό απόθεμα της Ελλάδος για λόγους Ερευνητικούς – Ψυχαγωγικούς […]

Ανοιχτή ΠρόσκλησηΕκδοθέντα Βιβλία
  Το “Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη” αποτελείται από φωτογραφικό υλικό, ημερολόγια, βιβλία, χειρόγραφα κείμενα, εικόνες αγίων, ελαιογραφίες, σχέδια και προσωπικά αντικείμενα των αδελφών Λαμπάκη. Ήτοι: • Γεωργίου Λαμπάκη, Βυζαντινολόγου, ιδρυτού του […]

Προφίλ