Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας


Εμμανουήλ Λαμπάκης (1859-1909)- Ζωγράφος
Σεπτέμβριος 1885. Σαν να μην πέρασε μια μέρα… […Είναι ευχάριστον δι αυτόν ότι απεφάσισε ν΄αποκατασταθεί εν χώρα έν ή εκτιμάται και εξυψούται η καλλιτεχνία, αλλά είναι λυπηρόν, πολύ λυπηρόν δια […]

Εμμανουήλ Λαμπάκης


Βιογραφία Εμμανουήλ Λαμπάκη
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (1859-1909)      Ο Εμμανουήλ Λαμπάκης (Ε.Λ.) μικρότερος αδελφός του Γεωργίου, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1858. Σπούδασε στο Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας.        Το 1881 συνέχισε την […]

Βιογραφία Εμμανουήλ Λαμπάκη