Παρουσιάσεις    Αντικείμενα των Συλλογών του Αρχείου Οικογένειας Λαμπάκη έχουν φιλοξενηθεί στους εκθεσιακούς χώρους μόνιμων και προσωρινών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μερικές από αυτές αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.    

Εκθέσεις – Παρουσιάσεις για τον Γεώργιο Λαμπάκη