“Τυχερά” ευρήματα Ταξινομώντας την επόμενη γενιά της οικογένειας Λαμπάκη βρήκαμε “τυχερό” υλικό . Δυο λαχεία της εποχής 1926 και 1929. Αναζητήσαμε πληροφορίες για τις εκδόσεις των λαχείων και σας τις παραδίνουμε παρακάτω. Τα λαχεία βρέθηκαν στα προσωπικά αρχεία του Νικολάου Ιωάνν. Λαμπάκη, το τρίτο παιδί του Ιωάννη Λαμπάκη. 1926 Ελληνικόν […]

Ευρήματα


Ο Γεώργιος Λαμπάκης στην Αγία Σοφία
 Η Ἑλλάς, Μήτηρ πάσης σοφίας καὶ τέχνης, ἑστί τό διὰ  πάντων τῶν αἰώνων μέγα Μουσεῖον τοῦ ἐνιαίου ἀθανάτου πνεύματος τῆς Ἐλληνικῆς φυλῆς. Παρθενών (ἠ ἀπό τἢς κεφαλῆς τοῦ Διὸς ἐξερχομένη θεά  τῆς Σοφίας Ἀθηνᾶ) καὶ Ἀγία Σοφία (ἠ Σοφία τοῦ Θεοῦ) μία διάνοια ἐν δυσὶ διαφόροις τέχνης τύποις   Γεώργιος […]

Ο Γεώργιος Λαμπάκης στην Αγία Σοφία


Το όραμα του Γεωργίου Λαμπάκη
Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914) Αθηναίος, Θεολόγος – Πρωτοπόρος Βυζαντινολόγος, προκειμένου να ενισχύσει την χρυσή άλυσο συνέχειας του Έλληνα, των Αρχαιοτάτων χρόνων με τον Έλληνα του Νέου Ελληνικού Κράτους , ιδρύει την Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ( ΧΑΕ) το 1884 με το ανωτέρω όραμα του. Σήμερα υπενθυμίζουμε την φράση που κοσμεί το γείσο […]

Το όραμα του Γεωργίου ΛαμπάκηΟ Γεώργιος Λαμπάκης ως περιηγητής – παρατηρητής των βυζαντινών μνημείων έφερνε μαζί του πολύτιμες πληροφορίες και τεκμήρια από τα ταξίδια του. Οι εκπληκτικές φωτογραφίες που σώζονται, πολλές εκ των οποίων βρίσκονται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό μουσείο, είναι ίσως οι καλύτερες αποδείξεις για τους θησαυρούς που θαύμαζε και άγγιζε το πνεύμα […]

Περιηγήσεις Γ.Λαμπάκη – Ναός Αγίων Αποστόλων


Η Μεγάλη του Γένους Σχολή ιδρύθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1454 από τον Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο ως συνέχεια της Οικουμενικής Πατριαρχικής Σχολής.  Η ανασυγκρότηση της διαλυμένης Πατριαρχικής Ακαδημίας ανατέθηκε στον φιλόσοφο Ματθαίο Καμαριώτη. Αποτελεί ουσιαστικά την ιστορική συνέχεια της Πατριαρχικής Σχολής ή Πατριαρχικής Ακαδημίας ή Μεγάλου Βήματος που ιδρύθηκε τον 9ο […]

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή


The Antiquary: A Magazine Devoted to the Study of the Past ( Ένα περιοδικό αφιερωμένο στην γνώση του παρελθόντος) Πρόκειται για μηνιαίο περιοδικό που ιδρύθηκε το 1879 και κυκλοφορούσε έως το 1915. Η έκδοσή του ξεκίνησε στο Λονδίνο από τον Elliot Stock και στην Νέα Υόρκη από τον  J W […]

Περιοδικό “The Antiquery”