Περιηγήσεις Γ.Λαμπάκη – Λίστα περιοχών

Όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη μέσω της υπηρεσίας του ως βασιλικός γραμματέας είχε την ευκαιρία  να περιηγηθεί στον ευρύτερο ελληνικό χώρο και τη Μικρά Ασία, μια ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον για να ερευνήσει μνημεία και κειμήλια, να διασώσει ή να αναδείξει ό,τι μπορούσε.

Ο Γεώργιος Λαμπάκης με δίψα και αγάπη για γνώση θέλησε να μεταφέρει στον Ελληνικό λαό όλα αυτά που κατέγραφε και μάζευε από αρχαίους τόπους. Κομμάτια ιστορίας, καταγεγραμμένα, περιγραφές ναών, αγιογραφιών και πολλών επιγραφών. Την επιθυμία του αυτή υιοθετεί και το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη.

Η δράση αυτή ξεκίνησε με οργάνωση και καταγραφή του υλικού. Ενώ με την δημιουργία ιστοσελίδας το υλικό βρίσκεται στην διάθεση του αναγνώστη όλη η πληροφορία για τα ταξίδια του Γεωργίου Λαμπάκη καθώς και την γνώση που ο ίδιος κατέγραψε και μελέτησε. Η παρακάτω λίστα δημιουργήθηκε με γνώμονα την λίστα περιοχών που κατέγραψε ο Γεώργιος Λαμπάκης στο Δελτίο Ζ’ της ΧΑΕ (1906) και εμπλουτίστηκε με περιοχές που βρήκαμε σε σημειώσεις του, αλλά δεν υπήρχαν στα δελτία.

Λίγα λόγια για την λίστα

Όπως αναφέραμε παραπάνω, έχουμε καταγράψει όλες τις περιοχές στον παρακάτω πίνακα ενώ προστέθηκαν περιοχές που επισκέφτηκε πριν το 1891 (Στα δελτία  της ΧΑΕ οι περιηγήσεις του ξεκινούν από το 1891 και τελειώνουν το 1909). Μια ακόμα πληροφορία μας ήρθε από  το πανεπιστήμιο του Princeton όπου βρέθηκαν καθαρό γραμμένες σημειώσεις του Γεωργίου Λαμπάκη, αντιγραφή από πρωτότυπες (κατηγορία μνημείων και ημερολογίων) οι οποίες επίσης έχουν καταγραφεί στην λίστα. Κάποιες από αυτές είναι μοναδικές αφού από τις πρωτότυπες λείπουν κάποιες περιοχές  (σύμφωνα πάντα με την αρίθμηση που έδωσε ο ίδιος στις σημειώσεις του)

Κάθε περιοχή έχει δίπλα έναν αριθμό. Αυτός είναι ο αριθμός που έδωσε ο Γ.Λαμπάκης στις σημειώσεις του ως παραπομπή σε πακέτο σημειώσεων. Ο ίδιος είχε οργανώσει τις σημειώσεις των περιηγήσεων του, άλλοτε σε σκόρπια φύλλα σημειώσεων ομαδοποιημένα με χαρτόνι, και άλλοτε σε δεμένα σημειωματάρια.  Κατά την οργάνωση και φύλαξη των τεκμηρίων τα μεν πρώτα (φύλλα σημειώσεων) τοποθετήθηκαν στην κατηγορία Μνημεία (με κωδικούς Γ.Λ. από 1 έως 208 και 274, 277, 282, 283), τα δε σημειωματάρια τοποθετήθηκαν στην κατηγορία Ημερολόγια (με κωδικούς Γ.Λ. από 209 έως 282).

Στην παρακάτω λίστα θα δείτε τις στήλες ΑΟΛ Μνημεία και ΑΟΛ Ημερολόγια. Κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε ένα σημειωματάριο ενώ σε παρένθεση είναι η ημερομηνία-ες επίσκεψης του Γεωργίου Λαμπάκη στην περιοχή. Πατώντας στον αριθμό, σας συνδέει με το τεκμήριο στο ψηφιακό αποθετήριο. Η τρίτη στήλη αναφέρεται στα βιβλία που έχει εκδώσει ο Γ.Λαμπάκης και αφορούν τις περιηγήσεις του και τις αναφερόμενες περιοχές. Στην τέταρτη στήλη θα δείτε τις σημειώσεις που βρέθηκαν στο Princeton

Σημείωση: (* ) σημαίνει πως δεν υπάρχει ημερομηνία, (**) σημαίνουν πως δεν έχουμε το αντικείμενο, ωστόσο καταγράφεται επειδή το αναφέρει ο Γεώργιος Λαμπάκης