Καρτ-Ποστάλ Γ.Λ.

Εισαγωγή

1. Το Αρχείο Ταχυδρομικών Καρτών

Το Αρχείο Ταχυδρομικών Καρτών αποτελεί τμήμα του Αρχείου της Οικογένειας Λαμπάκη. Ουσιαστικά πρόκειται για 1.445 ταχυδρομικές κάρτες (carte postale), τις οποίες συγκέντρωναν τα μέλη της οικογένειας Λαμπάκη, κυρίως ο Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914), στα τέλη του 19ου και στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα.

Χρησιμοποιήσαμε το ρήμα «συγκέντρωναν» και όχι «λάμβαναν», διότι, όπως θα δούμε παρακάτω, οι μισές σχεδόν ταχυδρομικές κάρτες – οι 737 άγραπτες – φαίνεται ότι δεν ήταν προϊόν αλληλογραφίας, αλλά μάλλον σκόπιμης συγκέντρωσης. Στο συμπέρασμα αυτό μας οδηγεί η κοινή παραδοχή ότι μια άγραπτη κάρτα αφενός δεν μπορεί να φτάσει στον προορισμό της χωρίς έστω την αναγραφή της διεύθυνσης του παραλήπτη και αφετέρου δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Αντίθετα, επειδή, όπως παρατηρήσαμε, η μεγάλη πλειονότητα από αυτές έχουν ως θέμα απεικόνισης κάποιο χριστιανικό μνημείο, κυρίως του εξωτερικού, είναι αρκετά πιθανό οι άγραπτες αυτές κάρτες να συγκεντρώθηκαν από τον Γεώργιο Λαμπάκη κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του ως ένα είδος φωτογραφικής συλλογής μνημείων.

Γεώργιος Δ. Τσιμπούκης
Υπ. Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Επιστημονική εποπτεία

Σοφία Καλοπίση-Βέρτη
Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υλοποίηση

Γεώργιος Δ. Τσιμπούκης
Υπ. Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρηματοδότηση

Ιωάννης Λαμπάκης

 

Παρακάτω θα βρείτε ένα μικρό δείγμα των Καρτ-ποστάλ το οποίο θα διατηρηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του ψηφιακού αποθετηρίου.

 

Αφιέρωμα στην Μικρά Ασία

 

 
 

Τοποθεσίες της Κωνσταντινούπολης

 

 

 

 


Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη»

Skip to content