Εκδοθέντα βιβλία Εμμ.Λ.

Εκδοθέντα βιβλία Ε.Λ

 

 •  Ιχνογραφία του δημοτικού σχολείου
  Τεύχος Α
  Αθήνα

 

 • Ιχνογραφία του δημοτικού σχολείου
  Τεύχος Β’
  Αθήνα

 

 • Ιχνογραφία του δημοτικού σχολείου
  Τεύχος Γ’
  Αθήνα

 

Τα βιβλία αυτά εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης 22 Ιουλίου 1897 ως διδακτική ύλη επί πενταετίας.

 

Skip to content