Επικοινωνία – Υπηρεσίες

Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη επιθυμεί και εργάζεται καθημερινά προς την κατεύθυνση δημιουργίας γόνιμου πεδίου για την εφαρμογή κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, τη δημιουργία συνεργασιών αλλά και τη χορηγία για την επίτευξη των σκοπών του .

 

Αλληλογραφία

Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη
Τ.Θ. 14 033 / GR 115 10 ΑΘΉΝΑ

 

Για πληροφορίες

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον διαχειριστή του Αρχείου,  Ιωάννη Λαμπάκη, στο τηλέφωνο +30 210 721 0646 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aol.org.gr.

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

Κανονισμός αναγνωστηρίου

 1. Το Αναγνωστήριο λειτουργεί κατόπιν συνεννοήσεως με την γραμματεία του ΑΟΛ στα τηλέφωνα +30 210 72 10 646  & (+30) 6932 47 2669 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aol.org.gr

 2. Οι αναγνώστες συμπληρώνουν το ανά χείρας Πληροφοριακό Δελτίο. Συνημμένος στο Δελτίο αυτό, παρέχεται και ο παρών Κανονισμός. Η συμπλήρωση του πληροφοριακού δελτίου συνεπάγεται για τον αναγνώστη την ανεπιφύλακτη τήρηση όλων των σημείων του Κανονισμού.

 3. Το ΑΟΛ διευκολύνει τον αναγνώστη με πληροφορίες για την ταξινόμηση του αρχειακού υλικού (προφορικώς, είτε με τη διάθεση καταλόγων).

 4. Οι αναγνώστες δεν έχουν πρόσβαση στα αρχειοστάσια και τα βιβλιοστάσια. 

 5. Η μελέτη του αρχειακού υλικού και των βιβλίων γίνεται αποκλειστικά στο αναγνωστήριο

 6. Κάθε αναγνώστης μπορεί να μελετάει περιορισμένο όγκο αρχειακού υλικού και αριθμό βιβλίων ημερησίως. Πρόθεση του ΑΟΛ είναι να μην θέτει παρόμοιους περιορισμούς. Γι΄ αυτό, εκτός των άλλων ερευνητικών και αρχειονομικών λόγων, έχει προχωρήσει στο έργο της ψηφιοποίησης του υλικού του. Επομένως, ο κανόνας αυτός θα αφορά ολοένα ελαττούμενο μέρος του υλικού. 

 7. Οι αναγνώστες δεν μπορούν να βγάλουν το υλικό που μελετούν από το αναγνωστήριο. Δεν δίνουν το υλικό που μελέτησαν σε άλλον αναγνώστη. Το παραδίδουν απευθείας στον υπεύθυνο υπάλληλο του ΑΟΛ.

 8. Οι αναγνώστες οφείλουν να μελετούν το υλικό που τους διατίθεται με προσοχή, ώστε να προφυλαχθούν τα έγγραφα / βιβλία από τον κίνδυνο της φθοράς. Οφείλουν επίσης να χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή τα λυτά έγγραφα ώστε να μην διαταράσσεται η σειρά τους.

 9. Αίτηση αναγνώστη για χορήγηση υλικού μπορεί να μείνει ανεκτέλεστη προσωρινά, σε περίπτωση που το σχετικό υλικό είναι φθαρμένο ή συντηρείται ή ψηφιοποιείται.

 10. Επιτρέπεται η χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, αλλά όχι η χρήση σαρωτών.

 

Αναπαραγωγή υλικού: φωτοτυπίες – φωτογραφήσεις – εκτυπώσεις

 1. Επιτρέπεται περιορισμένος αριθμός φωτοτυπιών και επί πληρωμή. Τη φωτοτυπική αναπαραγωγή του υλικού αναλαμβάνει αποκλειστικά υπεύθυνος του ΑΟΛ. Οι φωτοτυπίες δεν παραδίδονται αναγκαστικώς αυθημερόν. Σε περιπτώσεις ευαίσθητων / φθαρμένων εγγράφων μπορεί να μην επιτραπεί η φωτοτυπική αναπαραγωγή τους.

 2. Εκτυπώσεις του ψηφιοποιημένου αρχειακού υλικού επιτρέπονται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τη φωτοαναπαραγωγή του.  

 3. Η φωτογράφηση αρχειακού υλικού επιτρέπεται. Προϋποθέτει όμως προηγούμενη άδεια του Προέδρου του ΑΟΛ.

 4. Η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους μιας ολόκληρης ενότητας του υλικού επιτρέπεται. Προϋποθέτει έγγραφη υποβολή εξηγητικού αιτήματος και άδεια του Προέδρου του ΑΟΛ. 

 

Χρήση Υλικού

 1. Το υλικό που παραλαμβάνεται από το ΑΟΛ, αποτελεί περιουσία του ΑΟΛ, για το οποίο σας παρέχονται δικαιώματα χρήσης για επιστημονικούς λόγους. Τα δικαιώματα αυτά παρέχονται προσωπικώς, και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από εσάς σε τρίτα πρόσωπα, όπως δεν επιτρέπεται και η εκ μέρους του παραλήπτη διανομή του υλικού σε (ή η πρόσβαση στο υλικό από) τρίτα πρόσωπα.

 2. Σε περίπτωση δημοσιεύσεως, οφείλετε να ενημερώσετε εκ των προτέρων το ΑΟΛ, για την έκδοση των σχετικών αδειών προς τον εκδοτικό οίκο/φορέα.

 3. Μετά τη δημοσίευση, θα καταθέσετε 2 αντίτυπα/ανάτυπα στο ΑΟΛ, και την δημοσίευση σε μορφή pdf. Η βιβλιογραφική παραπομπή της δημοσίευσής σας θα προστεθεί στον σχετικό κατάλογο δημοσιεύσεων στην ιστοσελίδα του ΑΟΛ. Σε περίπτωση που η δημοσίευση είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, θα παράσχετε στο ΑΟΛ και τον σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο.

 

Φόρμες αιτήματος

    –>   Φόρμα αιτήματος υλικού (Pdf) (Ανοίξτε την φόρμα αιτήματος, αποθηκέυστε την στον υλπολογιστή σας. Συμπληρώστε την και στείλτε την με email στο info@aol.org.gr. Ευχαριστούμε)

    –>   Φόρμα αιτήματος υλικού (Word)(Αποθηκεύστε την φόρμα αιτήματος, συμπληρώστε την και αποστείλατε στο info@aol.org.gr. Ευχαριστούμε!)

 

 

Skip to content