Σχέδια από τη Διδακτορική Διατριβή Γεωργίου Λαμπάκη

Ο Εμμανουήλ Λαμπάκης συνεργάστηκε αρκετές φορές με τον Γεώργιο, ως ζωγράφος δίνοντας εικόνα (σκίτσα και σχέδια) σε πολλές μελέτες του δεύτερου. Το ίδιο έγινε και στην Διατριβή του Γεωργίου “Αι εν Αττική Χριστιανικές Αρχαιότητες” όπου ο Εμμανουήλ ασχολήθηκε με όλα τα σχέδια που χρειάζονταν για να ολοκληρωθεί.

Μια εκπληκτική απεικόνιση εκκλησιαστικών αντικειμένων, αγιογραφιών και ναών.

Στις παρακάτω εικόνες θα δείτε κάποια σχέδια από αυτά που τοποθετήθηκαν στην διατριβή του Γεωργίου.

 

 

 

Skip to content
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security