Άρθρα Γ.Λ.

 

Ο Γεώργιος Λαμπάκης κατά διαστήματα συνεργάστηκε με εφημερίδες και περιοδικά εκδίδοντας άρθρα για Μνημεία Αρχαιολογικού και Χριστιανικού ενδιαφέροντος. Η παρακάτω λίστα είναι υλικό που βρέθηκε στην συλλογή του. Έχει καταχωρηθεί στο αποθετήριο και η πρόσβαση γίνεται πατώντας επάνω στον τίτλο κάθε άρθρου.