Άρθρα Γ.Λ.

Στην έκθεση του συνεργάτη μας Νικόλαου Φύσσα (Αρχαιολόγος, Dr. Βυζαντινής Αρχαιολογίας), για τα χειρόγραφα του Γεωργίου Λαμπάκη υπάρχει μια παρατήρηση που αφορά κάποια από τα άρθρα του:

“Από το πλούσιο υλικό της κατηγορίας αυτής –της κατηγορίας Χειρόγραφα Γ. Λαμπάκη- τα κείμενα που έχουν πιο συγκροτημένη μορφή θα πρέπει μάλλον να τα θεωρήσουμε ως ήδη δημοσιευμένα. Δέκα χρόνια μετά το θάνατο του Λ. στο βιογραφικό του σημείωμα που συνέταξε ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος γίνεται λόγος για περίπου 300 μελέτες που δημοσιεύτηκαν κυρίως στα φύλλα Σιών , Εβδομάς και στα ΔΧΑΕ (από του 1892). Προφανώς στο Αρχείο συναντούμε μια πρώτη χειρόγραφη τους εκδοχή.

Ο Γεώργιος Λαμπάκης (Γ.Λ.) παράλληλα με τις εκδόσεις των βιβλίων του, είχε την διάθεση και ευχέρεια να δημοσιεύει μελέτες του για Βυζαντινά Χριστιανικά μνημεία, σε εφημερίδες,  περιοδικά και στα Δελτία της ΧΑΕ. “

Στην συλλογή του βρέθηκαν περίπου 140 άρθρα δικά του απ’ όπου προκύπτει η παρακάτω λίστα. Το αρχείο βρίσκεται πάντα σε αναζήτηση υλικού και αυτό σημαίνει πως οι λίστες ενημερώνονται.

 

Τίτλος Άρθρου Όνομα Εντύπου Ημερομηνία Έκδοσης
Η μονή της ΦανερωμένηςΈσπερος Αύγουστος 08/1882
Κατάστασις των παρ'ημιν Χριστιανικών αρχαιοτήτων Αιών 30/9/1883
Αρχαιολογία της εορτής του Ευαγγελισμού Δελτίον της Εβδομάδας 25/3/1884
Κυριακή ΣΤ' των νηστειών Δελτίον της Εβδομάδας 1/4/1884
Περίληψις των ακολουθιών της Αγίας και μεγάλης Εβδομάδος υπό Γ.Λαμπάκη Εβδομάς 1/4/1884
Κυριακή των Μυροφόρων Δελτίον της Εβδομάδας 22/4/1884
Κυριακή του Παραλύτου (Χ2) (*) Δελτίον της Εβδομάδας 29/4/1884
Κυριακή της Σαμαρείτιδος Δελτίον της Εβδομάδας 6/5/1884
Χριστιανικά Μνημεία Δελτίον της Εβδομάδας 6/5/1884
Η μονή Καισαριανής και η Κύλλου Πήρα των αρχαίων (Χ3) Δελτίον της Εβδομάδας 13/5/1884
Κυριακή του Τυφλού (Χ3) Δελτίον της Εβδομάδας 13/5/1884
Η μονή Καισαριανής και η Κύλλου Πήρα των αρχαίων Δελτίον της Εβδομάδας 20/5/1884
Απάντησις (σε επιστολή Σπυρ. Παπαγεωργίου) Δελτίον της Εβδομάδας 3/6/1884
Κυριακή των Αγίων Πάντων Δελτίον της Εβδομάδας 3/6/1884
Φωτίου και ανικήτου των μαρτύρων Δελτίον της Εβδομάδας 12/8/1884
Υπόμνημα Γ.Λαμπάκη περί των Χριστιανικών Αρχαιοτήτων Έσπερος 12/8/1884
Ανδρέου του Στρατηλάτου και τω συν αυτώ 2593 μαρτύρων (*) Δελτίον της Εβδομάδας 19/8/1884
Υπόμνημα Γ. Λαμπάκη περί των Χριστιανικών αρχαιοτήτων (τέλος) Εβδομάς 19/8/1884
Αββακούμ του προφήτου Δελτίον της Εβδομάδας 2/12/1884
Αγγαίου του προφήτου (*) Δελτίον της Εβδομάδας 16/12/1884
Περιοδεία ανά την Βοιωτίαν – α΄ αξία της Χριστιανικής αρχαιολογίας Δελτίον της Εβδομάδας 16/12/1884
Συβερου οίκος Δελτίον της Εβδομάδας 23/12/1884
Των εν Κρήτη 10 μαρτύρων (*) Δελτίον της Εβδομάδας 23/12/1884
Τα Άγια Θεοφάνεια Εβδομάς 6/1/1885
Του Τελώνου και Φαρισαίου (αρχή του Τριωδίου) Εβδομάς 13/1/1885
Χριστιανική αρχαιολογία του Πάσχα Αιών 22/3/1885
“Ο Σταυρωμένος Πέτρος” Εβδομάς 11/8/1885
Ο ναός Νικοδήμου (δεύτερο μέρος) Εβδομάς 1/12/1885
Επιστημονική περιοδεία – A΄ ΜεσολόγγιονΕβδομάς 1/6/1886
Επιστημονική περιοδεία - Γ΄ ΑγρίνιονΕβδομάς 15/6/1886
Επιστημονική περιοδεία – Δ΄ Μεγάλη Χώρα Εβδομάς 29/6/1886
Τη Διευθύνσει της “Εβδομάδος” Εβδομάς 6/7/1886
Το Καμελαύκιον είναι Στέμμα Χρόνος Αθηνών 11/7/1886
Τα Σκιαδά Χρόνος Αθηνών 15/7/1886
Αι ξέναι πηγαί – Συμπεράσματα και τέλος Χρόνος Αθηνών 21/7/1886
Τα γενέθλια της Α.Μ. τηυς Βασιλίσσης ημών ΌΛγας – Ιστορική Μελέτη Χρόνος Αθηνών 26/8/1886
Δυο λάθη εν τω Ημερολογίω Εβδομάς 21/2/1887
Και άλλο λάθος του ημερολογίου Εβδομάς 7/3/1887
Μελέτη εις τον ΡΑΣ’ Ψαλμόν (σελ. 305-314, συνέχεια από ΣΩΤΗΡ τεύχος ζ’ σελ. 206 και τέλος) Σωτήρ Οκτώβριος 10/1887
Περί της αληθούς θέσεως του υπό τον Άρειον Πάγο αρχαίου ναού Διονυσίου Αρεοπαγήτου Αιών 23/10/1887
Περί της αληθούς θέσεως του υπό τον Άρειον Πάγο αρχαίου ναού Διονυσίου Αρεοπαγήτου Αιών 26/10/1887
Περί της αληθούς θέσεως του υπό τον Άρειον Πάγο αρχαίου ναού Διονυσίου Αρεοπαγήτου Αιών 28/10/1887
Νηστείας διάγγελμα Σιών 13/3/1888
Η Αρτεμις και οι πρώτοι Χριστιανοί εν Εφέσω Εβδομάς 30/4/1888
Κυριακή του Αντιπάσχα Σιών 1/5/1888
Κυριακή των Μυροφόρων Σιών 8/5/1888
Κυριακή του Παραλήτου και η Τετάρτη της Πεντακοστής Σιών 15/5/1888
Κυριακή της Σαμαρείτιδος Σιών 22/5/1888
Κυριακή του Τυφλού Σιών 29/5/1888
Των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων Σιών 5/6/1888
Κυριακή της Αγίας Πεντηκοστής Σιών 12/6/1888
Κυριακή των Αγαίων Πάντων Σιών 19/6/1888
Η Αγία Μεταμόφωσις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού Σιών 21/8/1888
Β΄ Θαβώρ και Ερμών Σιών 28/8/1888
Περί των αρχαίων διακονισσών Σιών 30/10/1888
Περί των αρχαίων διακονισσών - συνέχεια Σιών 6/11/1888
Βυζαντινή Αγιογραφία – Η εν τω Ζαππείω - Προχθεσινή ομιλία του κ. Λαμπάκη Ακρόπολις 3/12/1891
Κριτικαί Μελέται εις την λειτουργίαν Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Χ3) Ανάπλασις 15/11/1893
Κριτικαί Μελέται εις την λειτουργίαν Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Χ3) Ανάπλασις 1/12/1893
Die Moleen von Wien Das Daterland 11/12/1902
Γ’ Διαλεξις του κ. Γ. Λαμπάκη – Αι Επτά Εκκλησίαι της αποκαλύψεως Ημερησία Σμύρνη 6/11/1906
Οι Πρώτοι Χριστιανοί και αι συμβολικαί αυτών παραστάσεις Αρμονία 11/11/1906
Οι πρώτοι Χριστιανοί και αι συμβολικαί αυτών παραστάσεις – ΙΒ΄ εποχή του Μ. Κωνσταντίνου (313 – 532) Αρμονία 25/11/1906
Ο ναός των Καλαμών – Το καταστραφεν μνημείων – Γνώμη Χριστιανόγλου Αθήναι 6/12/1906
Περί των αρχιτεκτονικών τύπων και περιόδων των αρχαίων χριστιανικών Ναών Αρμονία 1/1/1907
Διατηρούνται ή καταστρέφονται; – Τα μεσαιωνικά Μνημεία – Συνέντευξις με τον κ. Γ. ΛΑΜΠΑΚΗ Αθήναι 24/1/1907
Διατηρούνται ή καταστρέφονται; – Τα μεσαιωνικά Μνημεία – Ο κ. Γ. ΛΑΜΠΑΚΗ καταγγέλει Αθήναι 26/1/1907
Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς Αμάλθεια 18/4/1907
Η απόφασις της καταδίκης του Ιησού Αρμονία 25/4/1907
Μικτή δοξολογία εν τη Αγγλικανική Εκκλησία – Λόγος του κ. Λαμπάκη Αρμονία 22/9/1907
Η ένωσις των εκκλησιών – Η εν των Αγγλ. ναω διάλεξις κ. Γεωργ. Λαμπάκη Πρόοδος 28/9/1907
Η ένωσις των εκκλησιών – Η εν των Αγγλ. ναω διάλεξις κ. Γεωργ. Λαμπάκη Πρόοδος 29/9/1907
Η Πάτμος και αι 7 Εκκλησίαι της Ασίας – Η χθεσινή διάλεξις του κ. Λαμπάκη Νέον Άστυ 4/3/1908
Η χθεσινή διάλεξις του κ. Λαμπάκη – Εις την αίθουσαν του Παρνασσού – Ο τάφος τυης Μαγδαληνής – Οι Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως Εμπρός 4/3/1908
Οι Επτά Αστέρες της Οικουμένης – Η διάλεξις του κ. Λαμπάκη Το Κράτος 6/3/1908
Αι Χριστιανικαί αρχαιότητες της Άρτης - Α΄Ο ναός της Παρηγορήτριας Το Φως Της Ηπείρου 8/3/1908
Το Επισυμβάν σκότος κατά τηνς Στάυρωιν του Κυρίου και αι Αστρονομικαί παρατηρήσεις του εν Αιγύπτω διατριβόντος Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αλήθεια 8/6/1908
Πως καταστρέφονται τα αρχαία Χριστιανικά Μνημεία – Συνέντευξις με τον κ. Λαμπάκη (δική του αρίθμηση – 1) Ταχυδρόμος 30/6/1908
Πως καταστρέφονται τα αρχαία Χριστιανικά Μνημεία – Συνέντευξις με τον κ. Λαμπάκη (δική του αρίθμηση – 2) Ταχυδρόμος 1/7/1908
Πως καταστρέφονται τα αρχαία Χριστιανικά Μνημεία – Συνέντευξις με τον κ. Λαμπάκη (δική του αρίθμηση – 3) Ταχυδρόμος 2/7/1908
Πως καταστρέφονται τα αρχαία Χριστιανικά Μνημεία – Συνέντευξις με τον κ. Λαμπάκη (δική του αρίθμηση – 4) Ταχυδρόμος 4/7/1908
Πως καταστρέφονται τα αρχαία Χριστιανικά Μνημεία – Συνέντευξις με τον κ. Λαμπάκη (δική του αρίθμηση – 5) Ταχυδρόμος 5/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη Α΄(δική του αρίθμηση – 6) Ταχυδρόμος 7/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη Β΄(δική του αρίθμηση – 7) Ταχυδρόμος 8/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη Γ΄(δική του αρίθμηση – 8) Ταχυδρόμος 9/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη Δ΄(δική του αρίθμηση – 9) Ταχυδρόμος 10/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη Ε΄(δική του αρίθμηση – 10) Ταχυδρόμος 11/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη Ζ΄(δική του αρίθμηση – 11) Ταχυδρόμος 12/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη Η΄(δική του αρίθμηση – 12) Ταχυδρόμος 13/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη Θ΄(δική του αρίθμηση – 13) Ταχυδρόμος 14/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη Θ΄(δική του αρίθμηση – 14) Ταχυδρόμος 15/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη Ι΄(δική του αρίθμηση – 15) Ταχυδρόμος 16/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη ΙΑ΄(δική του αρίθμηση – 16) Ταχυδρόμος 17/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη ΙΒ΄(δική του αρίθμηση – 17) Ταχυδρόμος 18/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη ΙΓ΄(δική του αρίθμηση – 18) Ταχυδρόμος 19/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη ΙΔ΄(δική του αρίθμηση – 19) Ταχυδρόμος 20/7/1908
Τα μνημεία της Ελλάδος και αι ακρισίαι του κ.Καββαδία – Περίεργοι αποκαλύψεις του Κ. Λαμπάκη ΙΕ΄(δική του αρίθμηση – 20) Ταχυδρόμος 21/7/1908
To εν Περγάμω μαρτύριον τριών του Χριστιανισμού μαρτύρων Αρμονία 1/1/1909
Ο ναός του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης (Χ2) Το Κράτος 18/2/1910
Το Ιδιόμελων της Κασσιανής Αθήναι 13/4/1910
Ο κ. Λαμπάκης περί της Α.Υψ. του πρίγκηπος της Σαξωνίας Μαξιμιλιανού – Διάλεξις εν τω Πανεπιστήμιω Αθηνών (μέρος Α-ακολουθεί) Το Κράτος 16/12/1910
Ο κ. Λαμπάκης περί της Α.Υψ. του πρίγκηπος της Σαξωνίας Μαξιμιλιανού – Διάλεξις εν τω Πανεπιστήμιω Αθηνών (μέρος Β-ακολουθεί) Το Κράτος 19/12/1910
Ο κ. Λαμπάκης περί της Α.Υψ. του πρίγκηπος της Σαξωνίας Μαξιμιλιανού – Διάλεξις εν τω Πανεπιστήμιω Αθηνών (μέρος Γ-ακολουθεί) Το Κράτος 25/12/1910
Ο κ. Λαμπάκης περί της Α.Υψ. του πρίγκηπος της Σαξωνίας Μαξιμιλιανού – Διάλεξις εν τω Πανεπιστήμιω Αθηνών (μέρος Δ-ακολουθεί) Το Κράτος 1/1/1911
Μια νυξ εις τον Ιορδάνιν – Η Ιερουσαλήμ η Αγία Κραυγή 23/1/1911
Ο Ταξιάρχης μας Πρόοδος 12/11/1911
Ο Ναός του Αγ. Ανδρέα - Επιστολή Α’ Κραυγή 1/1/1912
Αι Νικηφόροι σημαίαι του 21' (Χ2) Αθήναι 21/9/1912
Ο Αγιος Άρτος εις το στρατόπεδον - Η Αρτοφορία Αθήναι 23/9/1912
Αι Εκκλησίαι εις τον στρατόν – Ο Μ.Κωσνταντίνος και οι στρατοί Αθήναι 1/10/1912
Η Αμφίεσις των ιερέων όταν είνε εις τον στρατόν (Χ2) Αθήναι 10/10/1912
Η προς τον Ελληνικόν στρατόν Εθνική κατήχησις (3 συνέχειες) Οι Τρεις Ιεράρχαι 24/10/1912
Συλλυπητήριον τηλεγράφημα επί ων θανάτω του Οικουμενικού Πατριάρχου Εσπερινή 17/11/1912
Αι Πατριάρχαι του Γένους Εσπερινή 11/12/1912
Η Γέννησις του Χριστού Αθήναι 25/12/1912
Η Ελληνική Φιλοσοφία και η Γέννησις του Χριστού Αθήναι 28/12/1912
Απάντησις του κ. Λαμπάκη προς Σοφόν Φιλέλληνα Γερμανών Εσπερινή 4/1/1913
Το πρόσοπων του Ιησού Αθήναι 5/1/1913
Απάντησις του κ.Λαμπάκη εις σοφόν φιλλέληνα καθηγητήν της Αμερικής Εσπερινή 9/1/1913
[Οι Τύποι] Αθήναι 15/1/1913
Οι Αιώνες αντιγράφουν αλλήλους Αθήναι 16/1/1913
Ο Πολυούχος των Ιωαννίνων Αθήναι 17/1/1913
Τούτω νίκα και εν τούτω νίκα Αθήναι 19/1/1913
Α’ Εισακούει ο Ύψιστος τας δεήσιες Β’ - Γίνονται θάυματα; Αθήναι 20/1/1913
Μόνικα και Αυγουστίνος Αθήναι 27/1/1913
Η Δοξολογία του Ιερού Αμβροσίου Αθήναι 3/2/1913
Οι Άγιοι Μάρτυρες; Ιστορίαι πολέμων Αθήναι 10/2/1913
Το Κήρυγμα Αθήναι 16/2/1913
Το Χριστιανικόν Μουσείον Αθήναι 21/4/1913
Το Τέμενος των Ρόδων Αθήναι 22/4/1913
Επιστολή Εσπερινή 24/4/1913
Η απάντησις του κ.Λαμπάκη εις τον Βυζαντινολόγον Εσπερινή 28/4/1913
Εσπερινή 30/4/1913
Ιστορικαί ανακρίβιαι δια την Θεσσαλονίκην Εσπερινή 28/10/1913
Ευχή επί τη εις Λάρισαν άφιξει της Α΄ μεραρχίας Λάρισα 3/12/1913
Ευχή επί τη εις Λάρισαν άφιξει της Α΄ μεραρχίας (x3) Οι Τρεις Ιεράρχαι 8/1/1914

 

 


Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη»

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο