Άρθρα Γ.Λ.

Στην έκθεση του συνεργάτη μας Νικόλαου Φύσσα (Αρχαιολόγος, Dr. Βυζαντινής Αρχαιολογίας), για τα χειρόγραφα του Γεωργίου Λαμπάκη υπάρχει μια παρατήρηση που αφορά κάποια από τα άρθρα του:

“Από το πλούσιο υλικό της κατηγορίας αυτής –της κατηγορίας Χειρόγραφα Γ. Λαμπάκη- τα κείμενα που έχουν πιο συγκροτημένη μορφή θα πρέπει μάλλον να τα θεωρήσουμε ως ήδη δημοσιευμένα. Δέκα χρόνια μετά το θάνατο του Λ. στο βιογραφικό του σημείωμα που συνέταξε ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος γίνεται λόγος για περίπου 300 μελέτες που δημοσιεύτηκαν κυρίως στα φύλλα Σιών , Εβδομάς και στα ΔΧΑΕ (από του 1892). Προφανώς στο Αρχείο συναντούμε μια πρώτη χειρόγραφη τους εκδοχή.

Ο Γεώργιος Λαμπάκης (Γ.Λ.) παράλληλα με τις εκδόσεις των βιβλίων του, είχε την διάθεση και ευχέρεια να δημοσιεύει μελέτες του για Βυζαντινά Χριστιανικά μνημεία, σε εφημερίδες,  περιοδικά και στα Δελτία της ΧΑΕ. “

Στην συλλογή του βρέθηκαν περίπου 140 άρθρα δικά του απ’ όπου προκύπτει η παρακάτω λίστα. Το αρχείο βρίσκεται πάντα σε αναζήτηση υλικού και αυτό σημαίνει πως οι λίστες ενημερώνονται.

 

 

 


Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη»

 

Skip to content