Μελέτες Γ.Λ.

 

Πρόκειται για τις πρωτότυπες εκείνες εργασίες του Γ.Λ. που βρίσκονται σε τελειοποιημένη μορφή και οι οποίες είχαν καταστρωθεί από τον ίδιο σε τετράδια σχήματος Α4. Κάποιες αποτελούν εγχειρίδια παραδόσεών του.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται μεταξύ των άλλων οι εργασίες του:

  • Χριστιανική εικονογραφία
  • Θολοδομία
  • Λειτουργική
  • Βυζαντινή Νομισματική
  • Πατριαρχικά Σιγίλια

Από τα έργα της κατηγορίας αυτής, ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της η εργασία «Χριστιανικαί επιγραφαί», σε 16 τετράδια και φακέλους. Τα τετράδια και οι συνοδευτικοί φάκελοι που περιέχουν απόγραφα επιγραφών και χαραγμάτων, μελετήθηκαν από τον υποψ. Διδάκτορα κ. Γ. Τσιμπούκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσθετα απόγραφα επιγραφών εντοπίστηκαν στο αρχείο της Οικογένειας Λαμπάκη σχετικά πρόσφατα και δεν έχουν ακόμη αρχειοθετηθεί και μελετηθεί.

 

 


Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη».

Skip to content