Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914)- Βυζαντινολόγος

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης (1854-1914)

Πέραν των καταλοίπων του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη (Γ.Λ.) στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία κ.λ.π., το προσωπικό αρχείο του, μετά τον πρόωρο θάνατό του, είχε την τύχη να διασωθεί από την οικογένεια του αδελφού του Ιωάννη και να διατηρηθεί σε εξαιρετική αναλόγως κατάσταση. Η αρχειοθέτηση και καταγραφή των καταλοίπων του Γ. Λ. πραγματοποιήθηκε χάρη στο ενδιαφέρον και τη χρηματοδότηση του Ιωάννη Ε. Λαμπάκη, υπό την εποπτεία της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σοφίας Καλοπίση-Βέρτη και με την ευθύνη του υποψ. διδ. Νικολάου Φύσσα.

Το αρχείο Γ.Λ., περιλαμβάνει χειρόγραφο και έντυπο υλικό που κατά το μεγαλύτερο μέρος έγινε εφικτό να αναγνωριστεί (ή να αναγνωσθεί) και να συγκροτηθεί σε σώματα. Η ανάμειξη των σελίδων, το ευτελές της μορφής, η κακογραφία του συντάκτη, η υγρασία κ.λ.π. ευθύνονται για την αδυναμία αρχειοθέτησης μικρού τμήματος των καταλοίπων, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα πρόχειρα της εξερχόμενης αλληλογραφίας του Γ.Λ.

Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914)- Βυζαντινολόγος

Παρουσίαση της συλλογής

Η πολυμέρεια του Λαμπάκη και οι ποικίλοι ρόλοι που διαδραμάτισε με πάθος στα 60 χρόνια της ζωής του καθιστούν το αρχείο του πολύτιμο για ποικίλους τομείς της επιστήμης, όπως: Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης, Μικρασιατικές Σπουδές, Εκκλησιαστική Ιστορία, Ιστορία της Επιστήμης κ.α.

Η συλλογή χρονολογείται από το 1789 (υλικό της συλλογής του) και φτάνει σε κάποια κείμενα του 1924 που οι νεότερες γενιές φύλαξαν προκειμένου να κατατεθούν κάποια στιγμή στο μουσείο.

Η οργάνωση ξεκίνησε και τελείωσε με γνώμονα το είδος του υλικού, οπότε οι κατηγορίες που γεννήθηκαν είναι οι παρακάτω:

Αρχείο Προσωπικών Εγγράφων – Σημειώσεων

 • Προσωπικές σημειώσεις
 • Έγγραφα

Αρχείο Αλληλογραφίας – (1789 – 1914 και μερικά χωρίς ημερομηνίες)

 • Εισερχόμενες επιστολές
  • Οικογενειακές επιστολές
   από την Μητέρα του Μαργαρίτα Λαμπάκη
   τον αδερφό του Ιωάννη Λαμπάκη
   διαφόρους συγγενείς (ξαδέρφια και θείους)
  • Επαγγελματικές επιστολές από το εσωτερικό και εξωτερικό
   Αρχείο Τυπάλδου-Κοζάκη
 • Εξερχόμενες επιστολές
  • Οικογενειακές
   προς την μητέρα του Μαργαρίτα Λαμπάκη
  • Επαγγελματικές επιστολές προς Βασίλισσα Όλγα
   προς επιστημονικούς συνεργάτες

Αρχείο Έργων – Επιγραφών (1892 – 1911 καταγραφή από Λαμπάκη)

 • Θρησκευτικά – Λειτουργικά
 • Χριστιανική Εικονογραφία, Λόγοι Ευαγγελισμού, Πατριαρχικά Σιγίλια
 • Αρχαιολογικά έργα
 • Αι εν Σικελία Χριστιανικαί Αρχαιότητες
 • Θολοδομία
 • Επιγραφές

Αρχείο Εφημερίδων – Εντύπων (ΦΕΚ)  (1881 – 1914)

Αρχείο Ημερολογίων (1870 – 1906 και ένα χωρίς ημερομηνία)

 • Ημερολόγια με σημειώσεις από τις περιηγήσεις του
 • Ημερολόγια καταγραφής ταμείων
 • Προσωπικά ημερολόγια

Αρχείο Μνημείων  (1885 – 1905)

 • Πρωτογενές υλικό των μελετών του από περιηγήσεις σε Βυζαντινούς Ναούς, Μονές και τόπους του ενδιαφέροντός του σε όλη την Ελλάδα.

Αρχείο Χειρογράφων (1790 – 1913)

 • Χειρόγραφα πανεπιστημιακών μαθημάτων
 • Λόγοι περιστασιακοί – επετειακοί -επικήδειοι
 • Σκέψεις, σημειώσεις
 • Μελέτες
 • Κείμενα
 • Έγγραφα

Αρχείο Καρτ-ποστάλ  (1900 – 1913)

 • Γραμμένες, αναμνηστικές, ευχητήριες, ευχαριστήριες
 • Άγραφες

Αρχείο Βιβλίων Γ.Λ. (1882 – 1912)

 • Δημοσιευμένα βιβλία του

Αρχείο δελτίων ΧΑΕ  (1892 – 1924)

 • Δημοσιευμένα βιβλία ΧΑΕ με άρθρα του από τις περιηγήσεις και τα αντικείμενα που συνέλεγε για το Βυζαντινό
 • Χριστιανικό Μουσείο

Αρχείο Μαθητικών Βιβλίων Γ.Λ. (1876 – 1886)

 • Σημειώσεις Μαθημάτων του
 • Θρησκευτικά, επιστημονικά, Ιστορία, Φιλοσοφικά, Ψυχολογία, Γεωλογία, Ηθική Χριστιανική Ηθική, Γεωγραφία, Λατινικά

Αρχείο Φωτογραφίας περιηγήσεων Γ.Λ.

 • Φωτογραφίες από τις περιηγήσεις του Γεωργίου Λαμπάκη, τοποθεσίες, εκκλησιαστικά είδη, μνημεία, ομαδικές σε μνημεία, οικογενειακές, αγιογραφίες.

Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη».

Skip to content