Εμμανουήλ Λαμπάκης (1857-1909)- Ζωγράφος

Εμμανουήλ Λαμπάκης (1859-1909)

       Ο ζωγράφος και αγιογράφος Εμμανουήλ Λαμπάκης (1857-1909), με εμπνευσμένα έργα όπως το Τάμα, που φυλάσσεται στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας της Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ), και την αγιογράφηση του Δωδεκάορτου στον Άγιο Στέφανο των Παρισίων, αποτελεί πρότυπο καλλιτέχνη με ανήσυχο πνεύμα, που τίμησε την πατρίδα του.

     Μαθητής και θερμός φίλος του Ν. Γύζη, επηρεάστηκε από το έργο του δασκάλου του. Ο Εμμανουήλ Λαμπάκης υπήρξε ζωγράφος χαμηλών τόνων, φιλοτέχνησε προσωπογραφίες, ηθογραφικές σκηνές και θρησκευτικά θέματα που διακρίνονται για την απλότητα της έκφρασης και την ευαισθησία της απόδοσης. Ο Εμμανουήλ Λαμπάκης επαινείται για την εφαρμογή της προοπτικής στις αγιογραφίες του, καθώς υποστηρίζεται ότι έθεσε τις βάσεις για τη νεότερη εκκλησιαστική ζωγραφική, «χωρίς να παρ εκτραπεί εν τη μιμήσει της φύσεως, είς την ανευλαβή εντύπωσιν, την οποίαν παράγουσιν αί αγιογραφίαι της λατινικής εκκλησίας καί της ιταλικής αναγεννήσεως».

     Έργα του εκτός από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας της Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ),  βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου ( Ε.Π.Μ.Α.Σ.), στη Συλλογή Κουτλίδη, στην κατοχή της οικογένειας Λαμπάκη και άλλες ιδιωτικές συλλογές.

 

Παρουσίαση Συλλογής

Η συλλογή του Εμμανουήλ χρονολογείται από το 1874 έως το 1914 αν και πέθανε το 1909 οι απόγονοι φρόντισαν και αυτό το αρχείο. Έχουμε λοιπόν τις παρακάτω κατηγορίες.

Αρχείο Αλληλογραφίας (1874 – 1913)

  • Οικογενειακή
  • Επαγγελματική

Αρχείο Εφημερίδων – Εντύπων (1882 – 1907)

  • Αναφορές στο έργο του

Αρχείο Εγγράφων 1882 – 1906)

Αρχείο Ημερολογίων – Σημειώσεων – Ταμείων (1976 – 1914)

Αρχείο Βιβλίων Εμμ. Λαμπάκη (1897)

Αρχείο Μελετών

Αρχείο Πινάκων  (1883 – 1890)

 

 


Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη».

Skip to content