Εμμανουήλ Λαμπάκης


Εκδοθέντα βιβλία Εμμ.Λ.
   Ιχνογραφία του δημοτικού σχολείου Τεύχος Α Αθήνα   Ιχνογραφία του δημοτικού σχολείου Τεύχος Β’ Αθήνα   Ιχνογραφία του δημοτικού σχολείου Τεύχος Γ’ Αθήνα   Τα βιβλία αυτά εγκρίθηκαν από […]

Εκδοθέντα βιβλία Εμμ.Λ.

Εμμανουήλ Λαμπάκης (1859-1909)- Ζωγράφος
Εξώφυλλο έκδοσης Τίτλος –  Συγγραφέας Download PDF   Βιογραφικό Εμμανουήλ Λαμπάκη σε βιβλίο, πιθανόν, Σχολής Καλών Τεχνών, όπου αναφέρεται ως Καθηγητής τα έτη 1903-1909. Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921, Τόμος […]

Εκδόσεις τρίτων για Εμμανουήλ Λαμπάκη