Αολ


Εξώφυλλο έκδοσης Τίτλος –  Συγγραφέας Download PDF Θράκη – Κωνσταντινούπολη, Το οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902) Κατάλογος Έκθεσης  Θράκη-Αθήνα, Άνοιξη-Φθινόπωρο 2007, [επιστ. επιμ.: Ευγενία Χαλκιά]. Αθήνα 2007 Βυζαντινό και Χριστιανικό […]

Εκδόσεις Αρχείου για Γεώργιο Λαμπάκη


Για το έργο του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη έγραψαν οι εξής: Εξώφυλλο έκδοσης Τίτλος –  Συγγραφέας Download PDF Χρυσόστομος Αθηνών Λαμπάκης Δελτίο ΧΑΕ 1924 Πρόλογος  Μητροπολίτης Αθηνών Χρυσόστομος Έκθεση για τα […]

Εκδόσεις τρίτων για Γεώργιο Λαμπάκη


Εμμανουήλ Λαμπάκης (1859-1909)- Ζωγράφος
Εξώφυλλο έκδοσης Τίτλος –  Συγγραφέας Download PDF   Βιογραφικό Εμμανουήλ Λαμπάκη σε βιβλίο, πιθανόν, Σχολής Καλών Τεχνών, όπου αναφέρεται ως Καθηγητής τα έτη 1903-1909. Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921, Τόμος […]

Εκδόσεις τρίτων για Εμμανουήλ Λαμπάκη