Αολ


Ιστοσελίδες αναφορά στο έργο Γ.Λ.
Εξώφυλλο έκδοσης Τίτλος –  Συγγραφέας Download PDF Θράκη – Κωνσταντινούπολη, Το οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902) Κατάλογος Έκθεσης  Θράκη-Αθήνα, Άνοιξη-Φθινόπωρο 2007, [επιστ. επιμ.: Ευγενία Χαλκιά]. Αθήνα 2007 Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Ημερολόγιο / Λεύκωμα 2000 Γεωργίου Λαμπάκη περιηγήσεις Το ημερολόγιο επιμελήθηκαν οι: Αναστασία Λαζαρίδου, Ανδρομάχη Κατσελάκη και Ανδρέας Λαπούρτας Ανακοίνωση […]

Εκδόσεις Αρχείου για Γεώργιο Λαμπάκη


Συνεργασίες
Για το έργο του Γεωργίου Δ. Λαμπάκη έγραψαν οι εξής: Εξώφυλλο έκδοσης Τίτλος –  Συγγραφέας Download PDF Χρυσόστομος Αθηνών Λαμπάκης Δελτίο ΧΑΕ 1924 Πρόλογος  Μητροπολίτης Αθηνών Χρυσόστομος Έκθεση για τα 100 χρόνια της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας Πρόλογος – Χατζηδάκης Μανόλης, Βυζαντινολόγος, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος ΧΑΕ, 1986 Βυζαντινό και Χριστιανικό μουσείο  Μεταμορφώσεις […]

Εκδόσεις τρίτων για Γεώργιο Λαμπάκη


Εμμανουήλ Λαμπάκης (1859-1909)- Ζωγράφος
Εξώφυλλο έκδοσης Τίτλος –  Συγγραφέας Download PDF Βιογραφικό Εμμανουήλ Λαμπάκη σε βιβλίο, πιθανόν, Σχολής Καλών Τεχνών, όπου αναφέρεται ως Καθηγητής τα έτη 1903-1909. Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921, Τόμος Δ Καλαί Τέχναι, εκδ. Νεα Ελληνική Ηως, Αθήνα 1927 Αφιέρωμα στους Τηνίους καλλιτέχνες αναφέρει τον Εμμανουήλ Λαμπάκη καθώς και τον Ιωάννη […]

Εκδόσεις τρίτων για Εμμανουήλ Λαμπάκη