Αρχείο Μνημείων Γ.Λ.

 

 

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό σύνολο περιλαμβάνει κυρίως μικρούς, ομοιόμορφους στη μορφή φακέλους, ανά μνημείο ή ανά ομάδα μνημείων. Και αυτό το σύνολο ήταν αρχειακά οργανωμένο από τον ίδιο τον Λ. Τα φακελίδια φέρουν από το χέρι του τίτλους και αρίθμηση από το 1 έως το 283. Βεβαίως δε σώζονται και οι 283 φάκελοι. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις σώζονται φάκελοι με αρίθμηση, ονομασία μνημείου, κενοί όμως περιεχομένου.

Σε κάθε φακελίδιο μνημείου ο Λ. συμπεριέλαβε ποικίλο υλικό, από απλά σημειώματα, μέχρι πρόχειρα σκαριφήματα κατόψεων, αποτυπώσεις επιγραφών κ.λ.π.

Και αυτού του αρχείου το μεγαλύτερο μέρος θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι βρίσκεται δημοσιευμένο στις σελίδες του Δ ΧΑΕ. Βέβαια το ενδεχόμενο μιας προσεχούς μελέτης αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση, στο βαθμό που μπορεί να αποδώσει άγνωστο υλικό ή στοιχεία για κάποιες αναθεωρήσεις.

 

 

Νικόλας Φύσσας,
Αρχαιολόγος, Dr. Βυζαντινής Αρχαιολογίας 

 

Μια νέα πληροφορία που έχει προκύψει τα τελευταία δυο χρόνια (2019 και μετά) είναι πως κάποιοι από αυτούς τους φακέλους βρέθηκαν στο Princeton, πανεπιστήμιο της Αμερικής όπου και ψηφιοποιήθηκαν  και δημοσιεύτηκαν. Όλες αυτές οι σημειώσεις βρίσκονται στην διάθεσή μας και μπορείτε να τις δείτε στις παρακάτω σελίδες :
Περιηγήσεις Γ.Λ
Χρονοδιάγραμμα Περιηγήσεων Γεωργίου Λαμπάκη (1877-1909)

Princeton

 

 


Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη»

Skip to content