Φωτογραφίες Γεωργίου Λαμπάκη

 

Προσωπικές φωτογραφίες Γεωργίου Λαμπάκη

Φωτογραφίες του Γεωργίου Λαμπάκη , δημιουργία του αδερφού του Ιωάννη Λαμπάκη

 

 

Φωτογραφίες Περιηγήσεων Γεωργίου Λαμπάκη

Φωτογραφίες που βρέθηκαν στο προσωπικό αρχείο του Γεωργίου Λαμπάκη και αφορούν τις περιηγήσεις του. Ο μεγαλύτερος όγκος των φωτογραφιών του από τις περιηγήσεις βρίσκεται στο Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο.

 

 


Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη».

Skip to content