Φωτογραφίες Γεωργίου Λαμπάκη

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν φωτογραφίες με την παρουσία του Γεωργίου Λαμπάκη
Οι φωτογραφίες από τις περιηγήσεις του βρίσκονται στο Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο.

 

George Lampakis