Εκδόσεις τρίτων για Γεώργιο Λαμπάκη

Το όραμα του Γεωργίου Λαμπάκη

Πρόλογος  Μητροπολίτης Αθηνών Χρυσόστομος

 

Συγγραφέας: Χρυσόστομος Αθηνών
Εκδόσεις: Δελτίο ΧΑΕ 1924
Έτος: 1924

Έκθεση για τα 100 χρόνια της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας Πρόλογος

 

Συγγραφέας: Χατζηδάκης Μανόλης, Βυζαντινολόγος, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος
Εκδόσεις: Δελτίο ΧΑΕ 1986
Έτος: 1986

Βυζαντινό Χριστιανικο Μουσειο - Κωνστάντιος

Βυζαντινό και Χριστιανικό μουσείο  Μεταμορφώσεις

 

Συγγραφέας: Κωνστάντιος Δημήτρης, Βυζαντινολόγος,
Διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών
Εκδόσεις: Δελτίο ΧΑΕ 2004
Έτος: 2004

Από την Ιστορία του Βυζαντινού Μουσείου 2007
(σελ. 54-73)

 

Συγγραφέας: Γκράτζιου Όλγα
Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Εκδόσεις: ΜΝΗΜΩΝ, Εταιρία Μελέτης Νέου Ελληνισμού 
Έτος: 1987
Σελίδες: 417

Ο φακός ενός περιηγητή στην οθωμανική Θράκη

 

Συγγραφέας: Δημήτρης Ρηγόπουλος
Εκδόσεις: Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Έτος: 13-11-2007

Βυζαντινό Μουσείο
Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον

 

Συγγραφέας: Κωνστάντιος Δημήτρης, Βυζαντινολόγος,
Διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου
Εκδόσεις: ΜΝΗΜΩΝ, Εταιρία Μελέτης Νέου Ελληνισμού 
Έτος: 2009
 

Η Ιστορία της ΧΑΕ

Η Ιστορία της Χριστιανική Αρχαιολογικής εταιρείας

 

Συγγραφέας: Κωνστάντιος Δημήτρης, Βυζαντινολόγος,
Διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών
Εκδόσεις: Υπουργείο Πολιτισμού. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Έτος: 2009
Σελίδες: 55
Διαστάσεις: 29χ15

Κατακόμβες της Μήλου - Παλιούρα Μίρκα

Κατακόμβες της Μήλου,
Παλαιοχριστιανικό μνημείο μοναδικής θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας
 – Β’ Επιστημονική Ημερίδα

 

Συγγραφέας: 
Παλιούρα Μίρκα, Ιστορικός Τέχνης
Εκδόσεις: Ιερα Μητρόπολη Σύρου-Μήλου
Έτος: 2010

Ο Γεώργιος Λαμπάκης στην Φθιώτιδα ( 1896-1910)
Όψεις της ερευνητικής του δραστηριότητα στην Ελληνικά Περιφέρεια

 

Συγγραφέας: 
Γεώργιος Πάλλης, Αρχαιολόγος
Εκδόσεις: Δελτίο ΧΑΕ 2016, Τεύχος 37
Έτος: 2016

Αναζητώντας τον Ιδρυτή της Μονής Δαφνίου (αναφορές και εικόνες από τα βιβλία του Γεωργίου Λαμπάκη, “Χριστιανική αρχαιολογία της Μονής Δαφνίου” , Αθήνα 1889 και “Η Μονή Δαφνίου μετά τας επισκευάς” (Σελ.193-220)

 

Συγγραφέας: Μαρία Παναγιωτίδη – Κεσίσογλου
Εκδόσεις: Δελτίον ΧΑΕ 2019, Περίοδος Δ, Τόμος Μ’
Έτος: 1899