Σχέδια με κάρβουνο και μολύβι

 

 

Πορτρέτα

 

 

 

Σπουδές γυμνών