Μονή Καισαριανής - Κυλλοῦ Πὴρα

Δημοσιεύματα τρίτων για Γ.Λ.

 

Δημοσιεύματα

Όλα όσα έγραψαν για το έργο του Γ.Λαμπάκη από το 1886 έως το 1916, σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής.

 

Τίτλος Άρθρου Όνομα Εντύπου Ημερομηνία Έκδοσης
Εκκλησιατική Αλήθεια 7/1/1900
Ο κ.Λαμπάκης ανα το Αγίον Όρος – Οικτραι εντυπώσεις Θεσσαλία 16/9/1901
Ευαγγέλιον και σοφιστίαι Ημέρα 13/11/1901
Ο θάνατος του τέως Μητροπολίτου – Η αγγελία του θανάτου Σκριπ 5/7/1902
Η Χριστιανική Αρχαιολογία εν Βιέννη – Έλλην υφηγητής διδάσκων από του Βιενναίου Πανεπιστημίου Εμπρός 28/12/1902
Προς το κ .Γ.Λαμπάκην υφηγητήν της Θεολογίας Καιροί 21/10/1903
Διεθνές Αρχαιολογικόν Συνέδριον Παναθήναια 30/4/1905
Επίσκεψις επισήμων – Εν τω μουσείω της Φιλαρχαίου Ο Πανελλήνιος Κήρυξ 24/9/1905
Κάτω και οι ναοί Αθήνια 5/12/1906
Ο Πολυκάρπιος Πάγος – Μια επίσκεψις εις το Στάδιον Αμάλθεια 22/2/1907
Το Κήρυγμα του κ.Λαμπάκη Αμάλθεια 21/4/1907
Εκδρομή εις Έφεσον Αμάλθεια 21/4/1907
Ο κ. Γ. Λαμπάκης εν Σμύρνη Άγνωστο 25/4/1907
Ο Σμυρναικός Αστήρ Αμάλθεια 26/4/1907
Η εις Εφεσον εκδρομή της “Ευσεβείας” Αρμονία 7/5/1907
Κοινοτική Διαμαρτηρία – Η Αδελφότης “Αναπλασις” περί Γ.Λαμπάκη Αρμονία 10/5/1907
Τα προ αιώνος προγονικά έργα Πρόοδος 14/5/1907
Ο Στόμαχος της κυρίας Λαμπάκη Ημερησία Σμύρνη 11/7/1907
Διαψευσις για άρθρο της Ημερησίας Αρμονία 2/08 (οκτώβριος)
Ανεύρεσις Θείας πηγής – Το αγίασμα του ναού Ταξιαρχών – Τι έγεινε εχθές εις αιτωλικόν Νεολόγος 19/7/1907
Η Θεία Πηγή του Αιτωλικού – Αι χθεσιναί νεώτεραι ειδήσεις Νεολόγος 20/7/1907
Η Αποκάλυψις του Ιστορικού Φρέατος του Αιτωλικού Παναιτωλίον 29/7/1907
Βιβλία Συνιστώμενα Εκκλησιαστική Αλήθεια 19/8/1907
Σμύρνη – Αι Ομιλίαι του κ. Γ. Λαμπάκη Πρόοδος 28/9/1907
Γεώργιος Λαμπάκης Πρόοδος 29/9/1907
Ανεύρετος Ημερησία 26/11/1907
Αρχαιολογική Εταιρεία Ελληνική Ψυχή Φεβρουάριος 02/1908
Πρόλογος Κανονισμός της εν Περγάμω Θρησκευτικής αδελφότητας ο “Άγιος Αντύπας” 1/3/1908
Γενικαί διατάξεις – Ἀρθρον 25ον Κανονισμός της εν Περγάμω Θρησκευτικής αδελφότητας ο “Άγιος Αντύπας” 1/3/1908
Η Φράγκικη Αρχιτυεκτονική – Ο Γοτθικός ναός της Κύπρου Αθήναι 12/3/1908
Αρχαιότητες Χριστιανικών Χρόνων – Μυστρά, Γερακιού Κύπρου Το Κράτος 6/4/1908
Η Κατεδάφισις του Αγίου Αθανασίου Αθήναι 21/5/1908
Η απάντησις του κ. Αδαμ. Αδαμαντίου εις τα άρθρα του κ. Γ. Λαμπάκη – Β. Η Χριστιανολογία εις το Αρχαιολογικον συνέδριον Ταχυδρόμος 5/8/1908
Η Χριστιανολογία εις το Αρχαιολογικόν συνέδριον (συνέχεια εκ του χθεσινού) Ταχυδρόμος 6/8/1908
Β. Η Χριστιανολογία και το Δαφνί (πως απαντά εις τα άρθρα του κ. Γ. Λαμπάκη ο κ. Α. Αδαμαντίου) Ταχυδρόμος 7/8/1908
Γ. Η Χριστιανολογία και το Δαφνί (πως απαντά εις τα άρθρα του κ. Γ. Λαμπάκη ο κ. Α. Αδαμαντίου) Ταχυδρόμος 8/8/1908
Δ. Η Χριστιανολογία και το Δαφνί (πως απαντά εις τα άρθρα του κ. Γ. Λαμπάκη ο κ. Α. Αδαμαντίου) Ταχυδρόμος 9/8/1908
Το Καθολικόν, Το Φετιχιε Αθήναι Δεκέμβριος 12/1908
Η Γεννησις του Χριστού – Σελίς εκ του Θείου Δράματος Ακρόπολις 25/12/1908
Ομιλίαι Λαμπάκη εν τοις Αγγλικανικοίς ναοίς Αρμονία 18/9/1909
Οι Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως υπό Γεωργίου Λαμπάκη Αρμονία 21/9/1909
Ανεύρεσις αρχαίου Ιερού ΕυαγγελίουΑρμονία 13/10/1909
Οι Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως Αρμονία 13/10/1909
Οι Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως Σύνταγμα 20/12/1909
Οι Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως Σύνταγμα 20/12/1909
Γεώργιος Λαμπάκης Πρόοδος 26/12/09
Οι Επτά Ατέρες της Αποκαλύψεως Νεα Ημέρα 12/2/10
Οι Επτά Ατέρες της Αποκαλύψεως Νεα Ημέρα 26/2/10
Εθνικόν Έργον περί της Αποκαλύψεως Ανατολή εν Νεα Υόρκη 26 με 2 Ιουλίου 1910
Αντι Χρονογραφήματος – Ο τάφος του Αγίου Πολυκάρπου Αρμονία 9/11/1910
Πίκραι Αλήθειαι Το Κράτος 14/11/1910
Δαναίς 17/12/1910
Το δόγμα της απολυταρχίας Αθήναι 7/2/1911
Η Αγιογραφία Πρόοδος 6/8/1911
Βυζαντινή Πινακοθήκη Εστία 22/9/1911
Λαμπάκη Βυζαντινή Πινακοθήκη – Μια σειρά Εσπερινή 6/10/1911
Αναγκαίαι μεταρρυθμίσεις εν τη εκκλησία της Ελλάδος Εν Τεργέστη 15 με 28 Οκτωβρίου 10/1911
Λαμπάκη Βυζαντινή Πινακοθήκη Εστία 21/10/1911
Η έδρα της Βυζαντινής Τέχνης Συνέλευσις 18/12/1911
Εκθεσις περί επιστημονικής και διδακτικής ικανότητας υποψηφίων καθηγητών της φιλοσοφίας Παράρτημα της εημερίδος της κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 21/1/1912
Το Πανεπιστήμιον Greifswald περί της Βυζαντινής Πινακοθήκης του κ. Λαμπάκη Καιροί 5/2/1912
Τιμή εις ημετέρων επιστήμονα Εστία 19/3/1912
Βιβλιοπωλείον της Εστείας, εν Αθήναις εξεδόθη Γεωργίου Λαμπάκη – Η Μοναχή Κασσιανή Εστία 19/3/1912
Η Διάλεξις του κ. Λαμπάκη – Αι Χριστιανικαί Αρχαιότητες της Τριπόλεως και των Πέριξ Μορέας 6/5/1912
Έργα Γ.Λαμπάκη γραμματέως της Βασιλίσσης Όλγας Κραυγή 20/5/1912
Αι Πανεπιστημιακαί έδραι – Ο κ. Γ.Λαμπάκης Κραυγή 27/5/1912
Η έδρα της Βυζαντινολογίας και ο κ. Λαμπάκης Κήρυξ 15/6/1912
Η έδρα της της Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης Μορέας 17/6/1912
Εις τα συνέδρια Αγνωστο 29 με 30 Σεπτεμβρίου 09/1912
Εθνική Κατήχησις Εσπερινή 10 με 11 Νοεμβρίου 11/1912
Φωτογραφίαι Θεσσαλονίκης Εσπερινή 10 με 11 Νοεμβρίου 11/1912
Πότε θα πέσουν τα Ιωάννινα Αθήναι 15/1/1913
Αργυρούν μετάλλιον εις τον κ. Γ. Λαμπάκης Αθήναι 6/2/1913
Αι εν Τουρκία Αρχαιότητες Δαναίς 16/2/1913
Μια τιμή εις τον κ. Γ.Λαμπάκη Αθήναι 4/3/1913
Τιμή εις Έλλανα Βυζαντινολόγον Εφημερίς 25/4/1913
Επιστολή Γερμανού καθηγητού δια την Ελλάδα Εσπερινή 8/5/1913
Ο κ. Γ. Λαμπάκης Αστής της Τήνου 21/11/1913
Η Χριστιανική Αρχαιολογία Αθήναι 23/2/1916
Η προς τον Ελληνικόν στρατόν Εθνική Κατήχησις Αθήναι ΑΓΝΩΣΤΗ
Η περί Μυστρά ανακοίνωσις κ. Αδαμαντίου Άγνωστο ΑΓΝΩΣΤΗ
Le Profesor Lambakis et son voyage archeologique en Turquie Άγνωστο ΑΓΝΩΣΤΗ
Εβδομάς 1/6/1886
Μονή Προφήτου Ηλίου και εικονοστάσιον ναού Αυτής Εβδομάς 13/7/1886
Απάντησις εις τα περί Καμελαυκίου Χρόνος Αθηνών 14/7/1886
Επιστολή Γέροντος Εβδομάς 10/8/1886
Εκκλησιαστής 5/9/1887
Chronique The Levant Herald and Eastern Express 13/8/1889
Διαθήκη Νικηφόρου του Καλογερά Αρχιεπισκόπου Άστυ 30/10/1896
Εξ Αλμυρού τη 19η Αυγούστου 1899 Η Θεσσαλία 28/8/1899
Αι Μούσαι 1/9/1899

 

 


Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη».

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers: