Ιωάννης Λαμπάκης (1850-1916) Φωτογράφος

Ιωάννης Δ. Λαμπάκης (1850-1916)

Ιωάννης Λαμπάκης (1850-1916) Φωτογράφος

Οι εκ Μουντάδου Τήνου καταγόμενοι αδελφοί Ιωάννης, Γεώργιος και Εμμανουήλ Λαμπάκης διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδος του δευτέρου μισού του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.

Ο Ιωάννης Δ. Λαμπάκης ως φωτογράφος (1850-1916), πριν από τη χειροτονία του σε ιερέα, με συμμετοχές και επαίνους σε διαγωνισμούς της εποχής, υπήρξε ο επίσημος φωτογράφος των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων.

Παρουσίαση συλλογής

Η συλλογή του Ιωάννη Δ. Λαμπάκη χρονολογείται από το 1850 – 1913 και κάποιο αχρονολόγητο αρχειακό υλικό. Χωρίζεται σε κατηγορίες σύμφωνα με το αντικείμενο του υλικού, π.χ. γράμμα, σημείωση, φωτογραφία. Με αυτόν τον τρόπο οι κατηγορίες που βρέθηκαν στη συλλογή αυτή είναι:

Αρχείο Αλληλογραφίας (1873 – 1913 και χωρίς ημερομηνία)

 • Οικογενειακές επιστολές
  της Μητέρας του Μαργαρίτας Λαμπάκη
  του αδερφού του Γεωργίου Λαμπάκη
  του θείου του Ιωάννη Πλατύ
 • Επαγγελματικές επιστολές του Μητροπολίτη Αθηνών
  του Ιερέα Δημητρίου Παπαιωάννη

Αρχείο Εφημερίδων – Εντύπων (1908 – 1915)

 • Δημοσιεύματα σχετικά με το επάγγελμα του Ιωάννη Λαμπάκη ως ιερέα.

Αρχείο Προσωπικών Χειρογράφων (1867 – 1909)

 • Προσωπικά Ιωάννη Λαμπάκη
 • Σημειωματάρια, ημερολόγια, ταμεία
 • Αποδείξεις
 • Προσευχές

Αρχείο Φωτογραφιών (1867-1900)

 • Φωτογραφίες ομαδικές, οικογενειακές, τοποθεσιών, πίνακες, εκκλησιαστικά είδη, κλήρος, Πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες 1896 (PHI-0001-0239 και PHI-0500 έως PHI-0511)

Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη».

Skip to content