Συνεργασίες

 

Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη συνεργάζεται με σημαντικούς ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς, όπως το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Φωτογραφικό Μουσείο Μπενάκη, το Αθλητικό Μουσείο Δημ. Μποντικούλη και τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία και φιλοδοξεί να αναπτύξει συνεργασίες και με άλλους φορείς και οργανισμούς για την υλοποίηση των σκοπών του.

Οι συνεργασίες του Αρχείου έχουν συμβάλει στην ολοκλήρωση προγραμμάτων, Εκδόσεων και Εκθέσεων, το περιεχόμενο των οποίων βοηθά στην επίτευξη των στόχων του, όπως είναι η στέγαση, η ταξινόμηση, η συντήρηση και η προβολή των Συλλογών.

Ιδιαίτερα η αποκατάσταση της διατηρητέας διώροφης κατοικίας του βυζαντινολόγου Γεωργίου Λαμπάκη, με την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και ενίσχυσης για τη μόνιμη στέγαση των Συλλογών και την εύκολη πρόσβαση των μελετητών και της επιστημονικής κοινότητας είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Αρχείου Οικογένειας Λαμπάκη.

Το έργο και τους σκοπούς του Αρχείου έχουν αναγνωρίσει Εθνικοί Οργανισμοί αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, με την έμπρακτη συνεισφορά τους. Τη δημιουργία γόνιμου πεδίου για την εφαρμογή κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, τη δημιουργία συνεργασιών αλλά και την χορηγία για την επίτευξη των σκοπών του, επιθυμεί το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη και εργάζεται καθημερινά προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Συνεργασία με άλλους φορείς

Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη συνεργάζεται με σημαντικούς ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς, όπως:

το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην έδρα Βυζαντινής Αρχαιολογίας με την καθηγήτρια κ. Σοφία Βέρτη-Καλοπίση
τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία
το Φωτογραφικό Μουσείο Μπενάκη
την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου ( Ε.Π.Μ.Α.Σ.), και τη Συλλογή Κουτλίδη
και το Αθλητικό Μουσείο Δημ. Μποντικούλη

 

 

Σύνδεσμοι Συνεργατών

Πληροφορίες σχετικές με το υλικό του Αρχείου Οικογένειας Λαμπάκη μπορείτε να βρείτε επίσης στις παραπομπές που βρίσκονται  σε αυτή την ενότητα.

www.chae.gr

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ)

 

Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείοwww.byzantinemuseum.gr

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Η συμβολή του Γεωργίου Λαμπάκη στο Βυζαντινό μουσείο

 

 

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείοwww.elia.org.gr

Μη κερδοσκοπικό σωματείο πολιτιστικού χαρακτήρα με σκοπό τη διάσωση, ταξινόμηση, μελέτη και έκδοση αρχειακού υλικού του 19ου και 20ού αιώνα.

 

Skip to content