Προφίλ

 

Το “Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη” αποτελείται από φωτογραφικό υλικό, ημερολόγια, βιβλία, χειρόγραφα κείμενα, εικόνες αγίων, ελαιογραφίες, σχέδια και προσωπικά αντικείμενα των αδελφών Λαμπάκη. Ήτοι:

Νόμιμος εκπρόσωπος του “Αρχείου Οικογένειας Λαμπάκη” είναι ο κ. Ιωάννης – Νικόλαος Εμμ. Λαμπάκης, ο οποίος το διατηρεί και το διαχειρίζεται.

Βασική μέριμνα είναι η συντήρηση και διατήρηση της συλλογής του “Αρχείου” αλλά και η ανάδειξη και προβολή του πνευματικού έργου των αδελφών Λαμπάκη. Για το λόγο αυτό συστάθηκε η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη”, οι σκοποί της οποίας, είναι πολιτιστικοί, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί, φιλανθρωπικοί, καλλιτεχνικοί και πάντοτε κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα οι σκοποί της είναι:

 1. Η συντήρηση , διατήρηση, ταξινόμηση , καταγραφή, τεκμηρίωση  προβολή και εν γένει αξιοποίηση και ανάδειξη του  καλλιτεχνικού και ιστορικού έργου που κατέλειπαν  οι  Ιωάννης, Γεώργιος και Εμμανουήλ Λαμπάκης
 2. H καλλιέργεια, η προαγωγή και η διάδοση των γραμμάτων, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της φωτογραφίας και των τεχνών γενικότερα.
 3. Η Διάδοση και η συνέχιση του ιδεώδους των αρχικών δημιουργών των συλλογών του ΑΟΛ, Ιωάννου, Γεωργίου και Εμμανουήλ Λαμπάκη.
 4. Η ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση της Παγκόσμιας Κοινότητας στο υλικό του ΑΟΛ και την πολιτιστική μας κληρονομιά γενικότερα.
 5. Η διαχείριση του  υλικού των Αρχείων και συγκεκριμένα του συνολικού έργου που κατέλειπαν οι Ιωάννης  Γεώργιος και Εμμανουήλ Λαμπάκης  τα δικαιώματα επί  του οποίου ανήκουν στον  Ιωάννη – Νικόλαο Λαμπάκη.
 6. Η συλλογή, καταγραφή και μελέτη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, καθώς και η ουσιαστική επαφή των παιδιών με την πολιτιστική μας κληρονομιά  μέσω  ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 7. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.
 8. Η διοργάνωση συμποσίων με θέμα : Βυζαντινές αρχαιότητες της Τουρκίας,  με Έλληνες και Τούρκους Βυζαντινολόγους – Αρχαιολόγους. Τόπος διεξαγωγής στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Μέσα

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη»:

 • Θεσπίζει Βραβεία για τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, την Τέχνη και για όσους τομείς μελλοντικά κρίνει απαραίτητο.
 • Συνεργάζεται με άλλους φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα του Δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και με φυσικά πρόσωπα, για την επίτευξη των σκοπών της.
 • Διεξάγει, υποστηρίζει έρευνες και εκπονεί μελέτες σχετικές με το αντικείμενο της,  για λογαριασμό της εταιρείας ή / και άλλων φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και φυσικών προσώπων..
 • Οργανώνει εκθέσεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πολιτισμού και περιβάλλοντος
 • Καταρτίζει, υλοποιεί και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τους σκοπούς της.
 • Εκδίδει και ανατυπώνει συγγράμματα, μελέτες, έντυπα για την προβολή , διάδοση και προώθηση του  υλικού του ΑΟΛ και την ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας και του κοινού, γενικότερα.
 • Όσον αφορά την προβολή της συλλογής και την επιλογή των αντιπροσωπευτικών τρόπων παρουσίασης, βασική μας μέριμνα είναι:

 Η ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα της συλλογής: Η συμβολή στην προβολή και διάδοση   του  ελληνικού πολιτισμού μέσα από το πνευματικό έργο των Αδελφών Λαμπάκη

«Τους αδελφούς Λαμπάκη απασχόλησε η πολιτιστική και πολιτισμική μας ταυτότητα. Από νωρίς, αναγνώρισαν την ανάγκη συντονισμένης φροντίδας και θεσμοθέτησης υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους απέναντι στον πολιτιστικό πλούτο της χώρας. Η ανάγκη αυτή, προβάλει ως απαίτηση σήμερα, όπου κάτω από το καλούμενο σύστημα της παγκοσμιοποίησης, ο πολίτης της Ελλάδας αισθάνεται περισσότερο από ποτέ, την υποχρέωση να γνωρίζει τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τις ρίζες, τον πολιτισμό και την ελληνική του ταυτότητα.
Στο πνευματικό έργο των αδελφών Λαμπάκη διακρίνεται ο σεβασμός στα ιδιαίτερα στοιχεία που διακρίνουν τον Έλληνα και προσδιορίζουν τις ρίζες του και τη θέση του στην ιστορία».

Στο πλαίσιο της προβολής του “Αρχείου” και της συμβολής του στη διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη μιας “γέφυρας επικοινωνίας” με κοινωφελή ιδρύματα, σωματεία, συλλόγους, μουσεία, πανεπιστημιακούς και κρατικούς ελληνικούς και ξένους φορείς, την Εκκλησία και την Ελληνική πολιτειακή ηγεσία.

Καταστατικό Αρχείου

 

Skip to content