ΈργοΕκδοθέντα βιβλία Εμμ.Λ.
   Ιχνογραφία του δημοτικού σχολείου Τεύχος Α Αθήνα   Ιχνογραφία του δημοτικού σχολείου Τεύχος Β’ Αθήνα   Ιχνογραφία του δημοτικού σχολείου Τεύχος Γ’ Αθήνα   Τα βιβλία αυτά εγκρίθηκαν από […]

Εκδοθέντα βιβλία Εμμ.Λ.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δείτε το ψηφιακό αποθετήριο επιγραφών 1. Το Αρχείο Επιγραφών Γεωργίου Λαμπάκη Το Αρχείο Επιγραφών Γεωργίου Λαμπάκη είναι ένα σύνολο από δεκαπέντε τεύχη, στα οποία ο Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914) αντέγραφε […]

Επιγραφές Γ.Λ.Ολυμπιακοί Αγώνες – Αθήνα 1986 Παρακάτω δείτε τις φωτογραφίες από το πρωτότυπο άλμπουμ του Ιωάννη Δ.Λαμπάκη και στην συνέχεια μπορείτε να δείτε το ίδιο το άλμπουμ.     Άλμπουμ Ιωάννη […]

Το έργο του