Ημερολόγια Γ.Λ.

Πρόκειται για μικρά δεμένα βιβλία, τυποποιημένα ημερολόγια., που διακρίνονται σε προσωπικά και ταξιδιωτικά.

Διατηρούνται 21 προσωπικά του ημερολόγια που καλύπτουν μια μακρά περίοδο της ζωής του, το διάστημα 1892-1913.

 

 

 

Μεγαλύτερο σαφώς ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ταξιδιωτικά ημερολόγια., 74 βιβλία ταξινομημένα και αριθμημένα από τον ίδιο τον Γ.Λ. με ενδείξεις από το 209 έως 283, τα οποία καλύπτουν κατά τα φαινόμενα μία περίοδο από το 1891-1913. Το περιεχόμενό τους αντλείται από τις αλλεπάλληλες περιοδείες του από τη Ρώμη μέχρι τη Μικρά Ασία και βρίθει πληροφοριών και περιγραφών μνημείων και κειμηλίων. Δυστυχώς, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγίσει κανείς το περιεχόμενο των ημερολογίων, καθώς περιλαμβάνουν όχι κάποια κείμενα αλλά διάσπαρτες σημειώσεις και παραπομπές που δεν είναι πάντα σαφές πού αναφέρονται. Στην πραγματικότητα, το υλικό αυτό μορφοποιημένο αποτελούσε και την κύρια ύλη των πρώτων Δελτίων της χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΧΑΕ), του περιοδικού που αυτός ίδρυσε, και όπου δημοσιευόταν λεπτομερώς η περιγραφή των περιοδειών του. Το δελτίο συνεχίζει να εκδίδεται κάθε έτος από την ΧΑΕ, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και όλες οι εισηγήσεις από το ετήσιο συμπόσιο της ΧΑΕ.

 


Σημείωση: Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη, σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι το υλικό: (α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, (β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατ΄ οιονδήποτε τρόπο και (γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα σήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου προστατεύονται από το ν. 2121/1993 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτόν τον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το «Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη».