Δραστηριότητες

 

Συνεργασίες με ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς

 

 Το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη συνεργάζεται με σημαντικούς ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς, όπως το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Φωτογραφικό Μουσείο Μπενάκη, το Αθλητικό Μουσείο Δημ. Μποντικούλη και την Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία και φιλοδοξεί να αναπτύξει συνεργασίες και με άλλους φορείς και οργανισμούς για την υλοποίηση των σκοπών του Αρχείου της Οικογένειας Λαμπάκη.
 

Στο πλαίσιο της προβολής του “Αρχείου” και της συμβολής του στη διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας, το Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη επιθυμεί να αναπτύξει “γέφυρα επικοινωνίας” με κοινωφελή ιδρύματα, σωματεία, συλλόγους, μουσεία, πανεπιστημιακούς και κρατικούς ελληνικούς και ξένους φορείς, την Εκκλησία και την Ελληνική πολιτειακή ηγεσία.

 

 
 
Skip to content