Εμμανουήλ Λαμπάκης


Εμμανουήλ Λαμπάκης (1859-1909)- Ζωγράφος
Σεπτέμβριος 1885. Σαν να μην πέρασε μια μέρα… […Είναι ευχάριστον δι αυτόν ότι απεφάσισε ν΄αποκατασταθεί εν χώρα έν ή εκτιμάται και εξυψούται η καλλιτεχνία, αλλά είναι λυπηρόν, πολύ λυπηρόν δια το έθνος ημών το να στερήται καθ΄ημέραν διακεκριμένων προσώπων μη δυνάμενων να μένωσιν εν τη πατρίδι ένεκα της απογοητεύσεως ήτις […]

Εμμανουήλ ΛαμπάκηςΒιογραφία Εμμανουήλ Λαμπάκη
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (1859-1909)      Ο Εμμανουήλ Λαμπάκης (Ε.Λ.) μικρότερος αδελφός του Γεωργίου, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1858. Σπούδασε στο Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας.        Το 1881 συνέχισε την εκπαίδευση του στην Ακαδημία του Μονάχου κοντά στον Ν. Γύζη, με υποτροφίες του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας της Τήνου. Μαθητής […]

Βιογραφία Εμμανουήλ Λαμπάκη