1986 – Έκθεση για τα 150 χρόνια λειτουργίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Έκθεση για τα 150 χρόνια λειτουργίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με τα έργα των καθηγητών που δίδαξαν στην σχολή της.
Πινακοθήκη Αθηνών.
Παρουσιάστηκαν τα έργα του Εμμανουήλ Δ. Λαμπάκη: Αυτοπροσωπογραφία, Μέθυσος, Παράγκες

Διοργανωτής

 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Ημερομηνία
        
           12/04/1986

Skip to content