2006 - Έκδοση ΒΧΜ

2006 – Έκδοση ΒΧΜ

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών.
Παρουσιάστηκε το έργο του Εμμανουήλ Δ. Λαμπάκη με την προσωπογραφία του Γεωργίου Λαμπάκη, ιδρυτού της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και του Χριστιανικού Μουσείου.


Επιμέλεια
: Όλγα Γκράτζιου – Αναστασία Λαζαρίδου
Είδος: Κατάλογος Έκθεσης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 29 Μαρτίου 2002 – 7 Ιανουαρίου 2003
Εκδόσεις: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο αρχαιολογικών πόρων και απαλλοτριώσεων
Έτος: 2006
Σελίδες: 470

Skip to content