“Περί των Αρχαιοτήτων ιδίως. Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα μέσα από τις πηγές του Αρχείου των υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων”, Αρχοντούλα Παπουλάκου, Αρχαιολόγος (M.Sc), Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, ΥΠΠΟΑ “Η προστασία των μεσαιωνικών μνημείων στο νέο ελληνικό κράτος τον 19ο αιώνα ἐξ ἀφορμῆς ἀπόπειρας κατοίκων Μισθρᾷ πρὸς κακοποίησιν Γάλλου G. Millet καὶ περὶ ἐκδικάσεως τῆς κατ’ αὑτῶν δίκης “/ 1895 Πρόγραμμα Συνεδρίου Ομιλία Βυζαντινολόγου Dr. Διονυσίου Μουρελάτου,  Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ “«Βυζαντιακό» ή/και «Χριστιανικό» Μουσείο. Μουσεία και συλλογές Βυζαντινής τέχνης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα” Οργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Τοποθεσία: Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

2014 – Συνέδριο Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων

“Περί των Αρχαιοτήτων ιδίως. Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα μέσα από τις πηγές του Αρχείου των υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων”,

  • Αρχοντούλα Παπουλάκου, Αρχαιολόγος (M.Sc), Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, ΥΠΠΟΑ

    “Η προστασία των μεσαιωνικών μνημείων στο νέο ελληνικό κράτος τον 19ο αιώνα ἐξ ἀφορμῆς ἀπόπειρας κατοίκων Μισθρᾷ πρὸς κακοποίησιν Γάλλου
    G. Millet καὶ περὶ ἐκδικάσεως τῆς κατ’ αὑτῶν δίκης “/ 1895
Πρόγραμμα Συνεδρίου
  • Ομιλία Βυζαντινολόγου Dr. Διονυσίου Μουρελάτου,  Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
    “«Βυζαντιακό» ή/και «Χριστιανικό» Μουσείο. Μουσεία και συλλογές Βυζαντινής τέχνης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα”

 

Οργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων
Τοποθεσία: Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Skip to content