2011 - 22ο συνέδριο «Το Βυζάντιο δίχως σύνορα»

2013 – Ιστορική εταιρία Μνήμων

“Η πρόσληψη του Βυζαντίου στην νεότερη Ελλάδα. Η περίπτωση του βυζαντινολόγου Γ.Λαμπάκη”
Ομιλία του Βυζαντινολόγου Dr. Διονυσίου Μουρελάτου

Skip to content