Ο Γεώργιος Λαμπάκης στην Αγία Σοφία

Ο Γεώργιος Λαμπάκης στην Αγία Σοφία

Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914) Βυζαντινολόγος
Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914)

 Η Ἑλλάς, Μήτηρ πάσης σοφίας καὶ τέχνης, ἑστί τό διὰ  πάντων τῶν αἰώνων μέγα Μουσεῖον τοῦ ἐνιαίου ἀθανάτου πνεύματος τῆς Ἐλληνικῆς φυλῆς. Παρθενών (ἠ ἀπό τἢς κεφαλῆς τοῦ Διὸς ἐξερχομένη θεά  τῆς Σοφίας Ἀθηνᾶ) καὶ Ἀγία Σοφία (ἠ Σοφία τοῦ Θεοῦ) μία διάνοια ἐν δυσὶ διαφόροις τέχνης τύποις

 

Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914), Βυζαντινολόγος
Δελτίο ΧΑΕ  Τεύχος  Ιον – Έτος 1911 

 

Στο πλαίσιο των περιηγήσεων που πραγματοποίησε ο Γεώργιος Λαμπάκης κατά την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου 1902, επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη (31 Αυγούστου -2 Οκτωβρίου), όπου κατέγραψε και φωτογράφησε τα χριστιανικά μνημεία της Πόλης.

Μεγάλη ήταν η συγκίνησή του, με έντονα και ανάμικτα συναισθήματα στην θέα της Αγίας Σοφίας, του Πρώτου Ναού της Ορθοδοξίας.

 

Ο Γεώργιος Λαμπάκης στην Αγία Σοφία
Εσωτερικό Ναού Αγίας Σοφίας – Συλλογή Γεωργίου Λαμπάκη

 

 

Ποῖον εἶναι τὸ θέαμα, καί οἶα συναισθήματα ἐν τῆ ψυχῆ τοῦ Ἕλληνος
Χριστιανοῦ ὁδοιπόρου ἐξεγείρει ὁ Μέγας οὖτος Ναός, οὔτε λέγεται, πολὺ δὲ
ὀλιγώτερον οὔτε περιγράφεται.

Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914), Βυζαντινολόγος
Δελτίο ΧΑΕ  Τεύχος  Ιον – Έτος 1911 

 

Οὔτε δἐ δυνάμεθα νἀ ἐκφράσωμεν τί ἠσθανόμεθα, ὅτε ἐβλέπομεν τὀν Μέγαν ἠμῶν Nαὀv κατατεταγμένον εἰς τὴν σειρὰν τῶν λοιπῶν τζαμίων. Τίνα; τὸν πρῶτον Ναὸν τῶν Ὀρθοδόξων, τὸν Πρύτανιν τῶν οἰκοδομημάτων τῆς Ἑλλ. Χριστ. Τέχνης !

Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914), Βυζαντινολόγος
Δελτίο ΧΑΕ  Τεύχος  Ιον – Έτος 1911 

 

Τέτοιος ήταν ο θαυμασμός του για τον υπέροχο Ναό της Αγίας Σοφίας που θέλησε να “σπουδάσει” την όψη του από όλα τα σημεία της πόλης και με όλα τα χρώματα της μέρας.

Η συγκίνησή του κορυφώθηκε κατά την είσοδό του στον Ναό την ώρα που το φως αγκάλιαζε το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας και χάριζε στον Γεώργιο Λαμπάκη μοναδικό συναίσθημα, ενθύμιο ζωής εκπληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο ένα από τα όνειρα της ζωής του.

 

Αὐθωρεί, οἱονεί μελετῶν, βαίνω εἰς τὸ μέσον του Ναοῦ, ἵσταμαι ὑπὸ τὸν
θόλον, καὶ ἐν απεριγρἀπτῳ κατανύξει ψυχῆς, σιωπηλῶς ἀπήγγειλα το «Φῶς ἱλαρὸν» Ἀθηνογένως τοῦ Μάρτυρος !
Εἵναι νομίζω ὁ λαμπρότερος Ἑσπερινός, ὅν τέως ἤκουσα ἐν τῆ ζωῆ μου !

 

Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914), Βυζαντινολόγος
Δελτίο ΧΑΕ  Τεύχος  Ιον – Έτος 1911 

 

 

 

Skip to content
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security